[1]
Tarka, K. 2012. Agent w „Kulturze” pożądany. Nie urzeczywistniony plan zwerbowania przez wywiad PRL Mariana Pankowskiego. Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 250–263. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.019.