[1]
Paszkiewicz, L.B. 2012. Kontrowersje wokół postaw więźniów brzeskich w świetle korespondencji Adama Ciołosza i Stefanji Sigaliny-Liebermanowej z 1942 roku. Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 211–232. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.017.