[1]
Jabłoński, A. 2012. Obraz recepcji powieści w odcinkach na łamach „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w latach 1949–1965 w świetle listów od czytelników. Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 193–209. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.016.