[1]
Sienkiewicz, J.W. 2012. Francuskie światło, litewska ziemia. O malarstwie Joanny Wierusz-Kowalskiej-Turowskiej. Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 175–182. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.014.