[1]
Supruniuk, M.A. 2012. Nowe rozdanie. Polskie artystki w Galerie Lambert Zofii i Kazimierza Romanowiczów. Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 142–155. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.012.