[1]
Lenartowicz, Światosław 2012. Podróże Zofii Stryjeńskiej i ich paryskie etapy. Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 101–115. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.009.