[1]
Cybulska, K.A. 2012. Rola badań budowy technicznej i rozpoznania warsztatu artysty na przykładzie twórczości Meli Muter. Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 90–100. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.008.