[1]
Tomalska, J. 2012. Sztuka, miłość i medycyna: Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1857–1893) w świetle wspomnień męża. Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 28–37. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.002.