[1]
Bobrowska, E. 2012. Emancypantki? Artystki polskie w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku. Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 11–27. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.001.