Ewaluacja czasopism w bazie Index Copernicus

Ewaluacja czasopism w bazie Index Copernicus

w związku z tegoroczną ewaluacją czasopism w bazie Index Copernicus, której termin mija 30 czerwca, informujemy, że można już wypełniać ankiety w ICI Journals Master List na rok 2015.

Czasopisma, które pozytywnie przejdą wielowymiarową parametryzację, otrzymują wskaźnik Index Copernicus Value (ICV) wyliczony na dany rok. Index Copernicus Value (ICV) jest miernikiem oceny czasopism naukowych, który prezentuje - w rozszerzonej postaci - konkretne wytyczne odnośnie do

obszarów funkcjonalnych czasopisma naukowego, które należy poprawić, by trwale zwiększyć wskaźniki cytowalności.

Ocena ICV (Index Copernicus Value) jest sumą punktów z oceny dwóch komponentów:

- jakości czasopisma naukowego - mierzonej na podstawie poziomu spełniania kryteriów w poszczególnych obszarach funkcjonalnych czasopisma naukowego (jakość wydawnicza oraz standardów, digitalizacja, indeksacja w bazach, internacjonalizacja oraz kooperacja) na podstawie modelu ICI Publishing Stars, czyli zintegrowanej, wielowymiarowej metodyki oceny i planowania rozwoju czasopisma naukowego pozwalającego na wytypowanie kluczowych parametrów, które powinno spełniać czasopismo naukowe, aby skutecznie zwiększać wskaźniki cytowalności.

- siły oddziaływania czasopisma naukowego  -  wyznaczonej na podstawie cytowalności czasopisma, która odzwierciedla z kolei intensywność, z jaką czasopismo zostało dostrzeżone w świecie naukowym i dynamikę jego oddziaływania.

Index Copernicus oferuje swoim Klientom możliwość ewaluacji w bazie ICI Journals Master List zarówno w trybie standardowym (nieodpłatnym), który odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszeń, jak i w trybie przyspieszonym i rozbudowanym o rekomendacje Ekspertów Index Copernicus w ramach "Ewaluacji na Życzenie". Redakcje, które zamówią "Ewaluację na życzenie" otrzymają wynik oceny ICV (Index Copernicus Value) wraz z Raportem Szczegółowym w terminie 14 dni.

Więcej informacji znajduje się w dokumencie Procedura indeksacji.