Nowe listy punktowanych czasopism na 2015 rok

Można już zapoznać się z najnowszą punktacją czasopism naukowych na rok 2015, która została opublikowana 23 grudnia br. Oprócz zaktualizowanego wykazu tytułów zawiera także liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym czasopiśmie.

Nowe listy czasopism punktowanych na 2015 rok

Najwięcej zmian w punktacji czasopism nastąpiło w części B „Wykazu…”. Wprowadzona w tym roku ocena ekspercka sprawiła, że wiele czasopism wydawanych przez UMK przekroczyło próg 10 punktów.