Vol 6, No 3 (2015)

Spis treści

PRZEKŁADY

Korespondencja (wybór): List do Ludwiga Borowskiego (między 2 a 22 marca 1790) (przełożył Mirosław Żelazny)
Immanuel Kant
PDF
13-15
List do Thomasiusa z lutego 1666 (przełożył Tomasz Gliński)
Gotfryd Wilhelm Leibniz
PDF
17-19
Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 1. Globalizacja, polityka, podział (przełożyli Lech Zieliński i Anna Ziółkowska)
Panajotis Kondylis
PDF
21-26
Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 2. Handel i wojna (przełożył Lech Zieliński)
Panajotis Kondylis
PDF
27-
Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 3. Demokracje nie prowadzą ze sobą wojen
Panajotis Kondylis
PDF
33-38
Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 4. Konflikt kultur czy konflikty bez kultury
Panajotis Kondylis
PDF
39-44

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Geneza i zmierzch legendy „Kant-Laplace” (opracowała Anna Szyrwińska)
Hersz Bad
PDF
47-76

ROZPRAWY

Falk Horst, Konstantin Verykios, Lech Zieliński
PDF
79-92
Błażej Baszczak
PDF
93-107
Agnieszka Wesołowska
PDF
109-126
Aleksandra Kondrat
PDF
127-143
Dorota Brylla
PDF
145-161
Józef Borówka
PDF
163-176
Paweł Rzewuski
PDF
177-193

RECENZJE

Tomasz Witkowski, Zakazana psychologia, t. 1: Pomiędzy nauką a szarlatanerią, Bez maski, Wrocław 2015, ss. 442
Aleksandra Kondrat
PDF
197-201
Marcin Pełka, Szkice z filozofii polskiej. Oświecenie. Romantyzm, Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 155
Szymon Paweł Dziczek
PDF
203-208
Saul Friedländer, Refleksy nazizmu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 125
Roman Specht
PDF
209-213
Wojciech Starzyński, Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej. Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2014, ss. 304
Marta Agata Chojnacka
PDF
215-217
Paweł Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004, ss. 483
Jakub Maciejewski
PDF
219-223
Honorata Jakuszko, Leszek Kopciuch (red.), Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013
Magdalena Lisecka
PDF
225-231


Partnerzy platformy czasopism