Vol 5, No 1 (2014)

Spis treści

PRZEKŁADY

O pieniądzu (przełożył Adam Grzeliński)
David Hume
PDF
9-20
Opus postumum. Zbiór IV, luźna karta 25, strona 1 (przełożył Tomasz Kupś)
Immanuel Kant
PDF
21-32

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe
Jan Kanty Kalist Chodani
PDF
35-42

ROZPRAWY

Karol Michalski
PDF
45-58
Mirosław Żelazny
59-67
Łukasz Pomiankiewicz
PDF
69-93
Michał Rogalski
PDF
95-109
Konrad Szocik
PDF
111-123
Tomasz Kupś
125-140
Aleksandra Kondrat
PDF

RECENZJE

Dominique Janicaud, La phénoménologie dans tous ses états. Le tournant théologique de la phénoménologie française suivi de La phénoménologie éclatée, Gallimard, Paris 2009, ss. 330
Marta Agata Chojnacka
PDF
159-162
Czesława Piecuch (red.), Karl Jaspers: Człowiek w epoce przełomu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 234
Dawid Kolasa
PDF
163-173
Wacław Niżyński, Dziennik, Warszawa 2011, wyd. Axis Mundi, Biblioteka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, ss. 239
Paulina Prus
PDF
175-181
"Die Geschichte des philosophischen Begriffs der Wahrheit", Herausgegeben von Markus Enders und Jan Schaif, Walter de Gruyter, Berlin–New York 2006, ss. 404
Karol Michalski
PDF
183-187


Partnerzy platformy czasopism