Vol 2, No 2 (2011)

Spis treści

PRZEKŁADY

Opus postumum [Zbiór XII, karty V-VII] (przełożył Tomasz Kupś)
Immanuel Kant
PDF
7-25
Polityczna i prywatna moralność (przełożyła Barbara Grabowska)
Ks. Franciszek Sawicki
PDF
27-43
Rembrandt i Spinoza. Rozważania o dziejach stylu – odnośnie do problemu baroku (przełożyła Jolanta Żelazna)
Carl Gebhardt
PDF
45-66

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Rady przyjacielskie młodemu czcicielowi nauk i filozofii, pragnącemu znaleźć pewniejsza drogę do prawdziwego i wyższego oświecenia (opracował Tomasz Kupś)
Józef Kalasanty Szaniawski
PDF
69-74

ROZPRAWY

Heiner F. Klemme
PDF
77-88
Mario Brandhorst
PDF
89-105
Mirosław Żelazny
PDF
107-120
Milena Marciniak
PDF
121-146
Marta Agata Chojnacka
PDF
133-147
Kinga Kaśkiewicz
PDF
149-163
Tomasz Kupś
PDF
165-176
Andrzej Borówka
PDF
177-189
Adam Grzeliński
PDF
191-205
Jolanta Żelazna
PDF
207-220

RECENZJE

Anna Iwona Wójcik Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Źródła klasyczne okresu przedhanowskiego, Kraków 2010
Mirosław Żelazny
PDF
223-229
Ks. Krzysztof Śnieżyński Czy potrzebne są dowody na istnienie Boga, Kraków 2010
Tomasz Kupś
PDF
231-234
Stanley Devine Na każdy temat z Marią Szyszkowską, Warszawa 2011
Marta Agata Chojnacka
PDF
235-238


Partnerzy platformy czasopism