Vol 4, No 3 (2013)

Spis treści

PRZEKŁADY

Opus postumum [Zbiór II, karta VI, strona 1 – karta IX, strona 2] (przełożył Tomasz Kupś)
Immanuel Kant
PDF
9-31
Etyczne zabarwienie liberalnej utopii. 1. Uniwersalizm, relatywizm i tolerancja (przełożył Lech Zieliński)
Panajotis Kondylis
PDF
33-44
Etyczne zabarwienie liberalnej utopii. 2. „Prawa człowieka”: chaos pojęciowy i instrumentalizacja (przełożyli Lech Zieliński i Anna Ziółkowska)
Panajotis Kondylis
PDF
45-50

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Co to jest cywilizacja? (opracował Tomasz Kupś)
Józef Kalasanty Szaniawski
PDF
53-55
Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe [część V] (opracowała Marta Agata Chojnacka)
Jan Kanty Kalist Chodani
PDF
57-66

ROZPRAWY

Steffen Dietzsch
PDF
69-78
Dariusz Pakalski
PDF
79-89
Krzysztof Wawrzonkowski
PDF
91-118
Dorota Leszczyna
PDF
119-129
Przemysław Spryszak
PDF
131-144
Tomasz Kąkol
PDF
145-157
Paulina Prus
PDF
159-177

RECENZJE

Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 424 (rec. Alina Godardt)
Alina Godardt
PDF
181-183
Dan Zahavi, Fenomenologia Husserla, przeł. M. Święch, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 208 (rec. Dawid Kolasa)
Dawid Kolasa
PDF
185-190
Magdalena Kozak, Problem zła w filozofii Emmanuela Levinasa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2011, ss. 298 (rec. Ewa Witkowska)
Ewa Witkowska
PDF
191-197


Partnerzy platformy czasopism