Vol 4, No 2 (2013)

Spis treści

PRZEKŁADY

Opus postumum (przełożył Mirosław Żelazny)
Immanuel Kant
PDF
9-18
Przyczynek do kwestii pierwszego ludzkiego społeczeństwa według nici przewodniej Mojżeszowego dokumentu (przełożył Tomasz Kupś)
Fryderyk Schiller
PDF
19-34

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe [część IV] (opracowała Marta Agata Chojnacka)
Jan Kanty Kalist Chodani
PDF
35-48
Dumania w czasie przechadzek samotnych (opracował Tomasz Kupś)
Józef Bychowiec
PDF
49-56

ARTYKUŁY

Krzysztof Wawrzonkowski
PDF
57-78
Jolanta Żelazna
PDF
79-102
Ireneusz Ziemiński
PDF
103-124
Bartosz Żukowski
PDF
125-136
Anna Markwart
PDF
137-146
Dariusz Pakalski
PDF
147-164
Roman Specht
PDF
165-182
Przemysław Chmielecki
PDF
183-198

RECENZJE

Steven Lukes, Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach różnorodności, przeł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 256
Tomasz Markiewka
PDF
199-202
Andrzej Lisak, Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem. Od teorii poznania do ontologii, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012, ss. 449
Dariusz Pakalski
PDF
203-208


Partnerzy platformy czasopism