Raimo Tuomela’s Philosophy of Sociality. An Outline

Gerhard Preyer, Georg Peter

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.053

Abstrakt


Zarys filozofii zachowań społecznych Raimo Toumeli

W pracy przedstawiono ogólny zarys filozofii zachowań społecznych i społecznej ontologii Raimo Tuomeli i ukazano, w jaki sposób poszczególne tematy jego analiz podstaw dziedziny społecznej łączą się w niej ze sobą. Zarys ten jest pomocny w analizach jego wciąż nieukończonej koncepcji, pozwala również porównać i zestawić rozwiązania Tuomeli z propozycjami czołowych przedstawicieli analizy kolektywnej intencjonalności (Bratman, Gilbert i Searle) w odniesieniu do takich kwestii, jak np. tryb ja i tryb my, zbiorowe zaangażowanie, grupy społeczne, współpraca, rola instytucji oraz podejmowane obecnie analizy współczesności. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie, że twardym rdzeniem społecznej ontologii Tuomeli jest socjologia członkostwa.

 Otwarta wymiana zdań na temat różnic między opisami, które pojawiają się od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a które biorą pod uwagę fakt, że warunki struktury społecznej i członkostwa w systemach społecznych ulegają drastycznej zmianie, prowadzi do resystematyzacji sfery społecznej w danych okresach czasu tak, jak ma to miejsce w przypadku społeczeństwa współczesnego.


Słowa kluczowe


filozofia socjologii; ontologia społeczna; zbiorowa intencjonalność; teoria korporacji; teoria decyzji i gier; teoria systemu społecznego; instytucje; współpraca; indywidualizm metodologiczny i holizm; teoria socjologiczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barnes, B. (1983). Social Life as Bootstrapped Induction, Sociology, 17 1983, 534––545.

Bloor, D. (1997). Wittgenstein, Rules and Institution, London–New York: Routledge 1997.

Brad Wray, K. (2003). What really divodes Gilbert and the Rejectionists. ProtoSociology Vol. 18–19: Understanding the Social II: Philosophy of Sociality, 363–376.

Bratman, M. B. (1993). Shared Intention. Ethics 104, 97–133.

Bratman, M. B. (1999). Faces of Intention. Cambridge: Cambridge University Press.

Bratman, M. B. (2014). Shared Agency: A Planning Theory of Acting together, New York: Oxford University Press.

Chant, S., F. Hindriks, G. Preyer eds. (2014a). Introduction Beyond the Big Four and the Big Five, 1–9. In: Chant, Hindriks, Preyer, From Individual to Collective Intentionality. New Essays. New York: Oxford University Press.

Chant, S., F. Hindriks, G. Preyer eds. (2014b). From Individual to Collective Intentionality. New Essays. New York: Oxford University Press.

Eisenstadt, S. N. (1971). Chapt. 1 General Introduction: The Scope and Development of Political Sociology, 3–24. In Eisenstadt ed., Political Sociology. New York: Basic Books.

Eisenstadt, S. N. (1995a). Institutionalization and Change, 86–105. In Power, Trust, and meaning. Essays in Sociological Theory, Chicago, London: The University of Chicago Press.

Eisenstadt, S. N. (1995b). Charisma and Institution Building: Max Weber and Modern Sociology, 167–201. In Power, Trust, and meaning. Essays in Sociological Theory, Chicago, London: The University of Chicago Press.

Eisenstadt, S. N. (1995c). Action, Resources, Structure, and Meaning, pp. 344–348. In Power, Trust, and Meaning. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press.

Gilbert, M. (1989). On Social Facts. London: Routledge.

Gilbert, M. (2000). Sociality and Responsibility. Lanham: Md.: Rowman and Littlefield.

Gilbert, M. (2002). Belief and Acceptance as Feature of Groups. ProtoSociology 16: Understanding the Social: New Perspectives from Epistemology I, 35–69.

Gilbert, M. (2006). A Theory of Political Obligations: Membership and Commitments. Oxford: Oxford University Press.

Gilbert, M. (2014). Joint Commitment: How we make the Social World. New York: Oxford University Press.

Habermas, J. (1981, first edition). Theorie des kommunikativen Handelns (2 vol.). Frankfurt a. M./Berlin: Suhrkamp Verlag (English translation Cambridge UK: Policy Press 1987 in association with Basil Blackwell first published in paper back 1989).

Kusch, M. (1997). The Sociophilosophy of Folk Psychology. Studies in History and Philosophy of Science, 28, 1–25.

Linton, R. (1936). The Study of Man. New York: Appleton.

Ludwig, K. (2014). The Ontology of Collective Action, 112–133. In Chant, Hindriks, Preyer eds. From Individual to Collective Intentionality. New Essays, New York: Oxford University Press.

MacMahon, C. (2003). Two Modes of Collective Belief. ProtoSociology Vol. 18–19: Understanding the Social II: Philosophy of Sociality, 347–362.

Meijers, A. (2002). Kollective Agent and Cognitive Attitudes. ProtoSociology Vol. 16: Understanding the Social: New Perspectives from Epistemology I, 70–85.

Meijers, A. (2003). Why accept Collective Beliefs? Reply to Gilbert. ProtoSociology Vol. 18–19: Understanding the Social II: Philosophy of Sociality, 377–389.

Miller, S. (2001). Social Action: A Teleological Account. Cambridge: Cambridge University Press.

Miller, S. (2010). The Moral Foundation of Social Institutions: A Philosophical Study. Cambridge: Cambridge University Press.

Preyer, G. (2012a second edition). IV 1. What is wrong with Rejectionists?, 261–277. In: Preyer. Interpretation, Sprache und das Soziale. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Humanities Online.

Preyer, G. (2012b). Rolle, Status, Erwartungen und soziale Gruppe. Mitgliedschaftstheoretische Reinterpretationen. Wiesbaden: Springer/VS Publisher.

Preyer, G. (2013). Transformation in der modernen Theorie und Soziologie des Rechts. In A. Aarnio, T. Hoeren, S. L. Paulson, M. Schulte, D. Wyduckel Hrsg., Positivität, Normativität und Instittionalität des Rechts. Festschrift für Werner Kraweitz zum 80. Geburtstag. Berlin: Duncker & Humblot.

Preyer, G., G. Peter eds. (2017). Social Ontology and Collective Intentionality. Critical Essays on the Philosophy of Raimo Tuomela with his Responses, Leiden: Springer Publisher.

Preyer, G. (2018a, 2018b, 2018c, second edition). Soziologische Theorie der Gegenwartsgesellschaft (3) Vols., Vol 1: Mitgliedschaftstheoretische Untersuchungen, Vol. 2: Lebenswelt, System, Gesellschaft, Vol. 3.: Mitgliedschaft und Evolution. Wiesbaden: Springer/VS Publisher.

ProtoSociology (2002). Vol. 16: Understanding the Social: New Perspectives from Epistemology I.

ProtoSociology (2003). Vol. 18–19: Understanding the Social: Philosophy of Sociality II, edited by R. Tuomela, G. Preyer, G. Peter.

Raz, J. (1975). Practical Reasons and Norms. London: Hutchinson.

Raz, J. (1986). The Morality of Freedom. Oxford: Clarendom Press.

Searle, J. R. (1990), Collective Intention and Action. In P. Cohen, J. Morgan, and M. Pollack eds., Intentions in Communication. Cambridge Mass: MIT Press, 401–15.

Searle, J. R. (1995). The Construction of Social Reality. London: Allen Lane, Penguin Press.

Searle, J. R. (1998). Mind, Language and Society: Philosophy in the Real World. New York: Basic Books.

Searle, J. R. (2001). Rationality in Action. Cambridge. Mass.: MIT Press 2001.

Searle, J. R. (2010). Making the Social World. The Structure of Human Civilization. Oxford: Oxford University Press.

Thibaut J. W., H.-H. Kelly (1959). The Social Psychology of Groups. New York: Wiley.

Tollefsen, D. P. (2002). Challenging Epistemic Individualism. ProtoSociology Vol. 16: Understanding the Social: New Perspectives from Epistemology I, 86–117.

Tollefsen, D. P. (2003). Rejecting Rejectionism. ProtoSociology Vol. 18–19: Understanding the Social II: Philosophy of Sociality, 389–405.

Tollefsen, D. P. (2015). Groups as Agents. Cambridge: Polity Press.

Tuomela, R. (1984). A Theory of Social Action. Dordrecht, Boston, and Lancaster: D. Reidel Publishing Company.

Tuomela, R. K. Miller (1988). We-Intention. In Philosophical Studies, 53 1988, 367–389.

Tuomela, R. (1995). Importance of Us: A Philosophical Study of Basic Social Notions. Stanford: Stanford University Press.

Tuomela, R. (2000). Cooperation. A Philosophical Study. Dordrecht: Kluwer (Springer).

Tuomela, R. (2002). The Philosophy of Social Practices: A Collective Acceptance Vie., Cambridge: Cambridge University Press.

Tuomela, R. (2007). The Philosophy of Sociality. The Shared Point of View. Oxford: Oxford UP.

Tuomela, R. (2009). Collective Acceptance, Social Institutions, and Social Reality, 272–306. In Preyer eds., Neuer Mensch und kollektive Identität in der Kommunikationsgesellschaft. Wiesbaden: Springer/VS Verlag.

Tuomela, R. Individualism and Collectivism in Social Science, 129–143. In G. Peter, R.-M. Krausse (2012). Selbstbeobachtung der modernen Gesellschaft und die neuen Grenzen des Sozialen. Wiesbaden: Springer/VS Verlag Sozialwissenschaften, Wiesbaden.

Tuomela, R. (2013). Social Ontology. Collective intentionality and Group Agents. New York: Oxford University Press.

Wilson, K. V., V. E. Bixenstine (1962). Forms of Social Control in Two-Person Choice Games, Behavioural Science, 7, 92–102.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism