Lew Szestow i Soren Aabye Kierkegaard (przekł. i oprac. Aleksandra Kondrat)

Mikołaj Bierdiajew

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.052

Abstrakt


Przekład i opracowanie:

Aleksandra Kondrat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, ORCID: 0000-0003-3879-4099, e-mail: moskwa.ros@gmail.com)

Pełny tekst:

PDF


p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism