Zasady działalności Towarzystwa Filozoficznego w Aberdeen… (przekł. i oprac. Marta Śliwa)

The Philosophical Society in Aberdeen .

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.051

Abstrakt


Przekład i opracowanie:

Marta Śliwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, ORCID: 0000-0001-8796-511X, e-mail: marta.sliwa@uwm.edu.pl)

Pełny tekst:

PDF


p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism