Eseje z „The Guardian”: Chrześcijańska idea Boga (przekł. i oprac. Marta Łagosz i Marta Śliwa)

George Berkeley

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.048

Abstrakt


Przekład i opracowanie:

Marta Łagosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, ORCID: 0000-0003-1466-1320, e-mail: 225803@stud.umk.pl)

Marta Śliwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, ORCID: 0000-0001-8796-511X, e-mail: marta.sliwa@uwm.edu.pl)


Pełny tekst:

PDF


p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism