Kazanie: O życiu wiecznym (przekł. i oprac. Dariusz Kucharski i Adam Grzeliński)

George Berkeley

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.042

AbstraktPrzekład i opracowanie:

Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, ORCID: 0000-0002-4007-6507, e-mail: grzelinski@wp.pl)

Dariusz Kucharski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ORCID: 0000-0003-4136-1745, e-mail: d.kucharski@uksw.edu.pl)

Pełny tekst:

PDF


p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism