Lęk egzystencjalny i jak z nim nie walczyć

Dmitry Leontiev

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.023

Abstrakt


Człowiek przechodzi w swoim życiu dwie podstawowe inicjacje. Jedna z nich odpowiada kryzysowi dojrzewania, dotyczy uświadomienia, że w świecie znajduje się coś, co zależy od nas samych i jesteśmy w stanie wpływać na formę świata. Druga inicjacja związana jest z kryzysem wieku średniego, dotyczy uświadomienia i zintegrowania faktu, że nie wszystko jest od nas zależne oraz że czegoś nie możemy dokonać. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność i nieokreśloność świata, autor artykułu zastanawia się nad pojęciami lęku i strachu jako czynnikach egzystencji. Lęk jest konstruktywny, sprawia, że człowiek jest gotowy na zaistnienie niespodzianek, ewentualności i nieoczekiwanego. Lęk stanowi narzędzie współdziałania z przyszłością, „nastrojenie się na nią”.

Artykuł przełożyła i opracowała: Aleksandra Kondrat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń


Słowa kluczowe


lęk; strach; nieprzewidywalność; rozwój; psychologia egzystencji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Asmolov A. G., Predislovie, [w:] V. A. Asvin, Obrazovatelʹnaa sreda: ot modelirovania k proektirovaniu, „Smysl”, Moskwa 2001, s. 3–5.

Frankl V., Čelovek v poiskah smysla, „Progress”, Moskwa 1990.

Frankl V., Człowiek w poszukiwaniu sensu, przeł. Aleksandra Wolnicka, Warszawa 2009.

Hajdegger M., Bytie i vrema, „Ad Marginem”, Moskwa 1997.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994.

Leontʹev D. A., Psihologia svobody: k postanovke problemy samodeterminacii ličnosti, „Psihologičeskij žurnal”, t. 21, 2000, nr 1.

Kʹerkegor S., Strah i trepet, Moskwa 1993.

Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie, przełożył i wstępem opatrzył J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1969.

Lobok A. M., Veroatnostnyj mir, Jekaterynburg 2002.

Maddi S. R., Creating Meaning Through Making Decisions, [w:] The Human Search for Meaning, ed. by P. T. P. Wong, P. S. Fry, Lawrence Erlbaum, Mahwah 1998.

Maddi S. R., Existential Analysis. The Encyclopedic Dictionary of Psychology, R. Harre, R. Lamb (eds.), Blackwell Oxford 1983.

Maddi S. R., Developmental value of fear of death, „Journal of mind and behavior”, vol. 1, 1980.

May R., Psychology and the Human Dilemma, Van Nostrand, Princeton 1967.

Mej R., Smysl trevogi, „Klass”, Moskwa 2001.

Olport G., Stanovlenie ličnosti, „Smysl”, Moskwa 2002.

Tillih P., Teologia kulʹtury, „Urist”, Moskwa 1995.

Vežbickaa A., Sopostavlenie kulʹtur čerez posredstvo leksiki i pragmatiki, „Azyki slavanskoj kulʹtury”, Мoskwa 2001.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism