Poszukiwanie sensu według logoterapii i analizy egzystencji Viktora E. Frankla

Karol Michalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.022

Abstrakt


Wychodząc od psychonalizy Sigmunda Freuda i psychologii indywidualnej Alfreda Adlera, V. E. Frankl rozwinął własną koncepcję filozoficzno - psychoterapeutyczną, dla której uformował podwójne pojęcie „logoterapii i analizy egzystencji”. Logoterapia i analiza egzystencji jest klinicznie podbudowanym i zorientowanym na sens postępowaniem psychoterapuetycznym. Jego celem jest konfrontacja człowieka z pytaniem o sens jego ludzkiego bycia i towarzyszenie pacjentowi przy znajdowaniu konkretnej możliwości sensu. Logoterapia przychodzi z pomocą przy ponownym odzyskiwaniu sensu własnego życia. Frankl rozróżnia trzy znaczenia sensu: sens w życiu (sens sytuacji), sens całości życia i (nad)sens świata jako całości. Sens całości życia składa się z sensu sytuacji, które człowiek sensownie przeżył przez urzeczywistnianie wartości. Sens sytuacji zakłada sens całości świata – nad-sens. Nad-sens jest poza poznawczymi możliwościami człowieka. Dlatego można w niego tylko wierzyć.


Słowa kluczowe


Frankl; logoterapia; analiza egzystencji; sens; samotranscendowanie; duch; osoba; nerwica; wolność; odpowiedzialność wartości; sytuacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dzieła V. E. Frankla:

Frankl V. E., Logotherapie und Existenzanalyse. Texte aus sechs Jahrzehnten, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2010.

Frankl V. E., Ärztliche Seelsorge. Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse. Mit den „Zehn Thesen die über die Person“, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2015.

Frankl V. E., … trotzdem ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, Kösel Verlag, München 2009.

Frankl V. E., Die Psychotherapie in der Praxis. Eine kasuistische Einführung für Ärzte, Piper Verlag, München 1997.

Frankl V. E., Der unbewußte Gott. Psychotherapie und Religion, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2017.

Frankl V. E., Theorie und Therapie der Neurosen. Einführung in Logotherapie und Existenzanalyse, Ernst Reinhardt Verlag, München – Basel 2007.

Frankl V. E., Der Wille zum Sinn. Ausgewählte Vorträge über Logotherapie, Hans Huber Verlag, Bern 2005.

Frankl V. E., Der leidende Mensch. Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie, Hans Huber Verlag, Bern 2005.

Frankl V. E., Das Leiden am sinnlosen Leben. Psychotherapie für heute, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2009.

Frankl V. E., Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk, Piper Verlag, München 2009.

Frankl V. E., Die Sinnfrage in der Psychotherapie, Piper Verlag 1997.

Frankl V. E., Was nicht in meinen Büchern steht. Lebenserinnerungen, Beltz Verlag, Weinheim 2002.

Frankl V. E., Bergerlebnis und Sinnerfahrung, Tyrolia Verlag, Innsbruck – Wien 2008.

Frankl V. E., Lapide P., Gottessuche und Sinnfrage, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2007.

Frankl V. E., Die Psychotherapie für den Alltag, Franz Deuticke Verlag, Wien 1982.

Frankl V. E., Im Anfang war der Sinn, Franz Deuticke Verlag, Wien 1982.

Opracowania:

Böschemeyer U., Die Sinnfrage in Psychotherapie und Theologie. Die Existenzanalyse und Logotherapie Viktor Frankls aus der theologischen Sicht, De Gruyter Verlag, Berlin 1977.

Längle A., Viktor Frankl – eine Begegnung, Facultas Verlags– und Buchandels AG, Wien 2013.

Längle A., Sinnvoll leben. Eine praktische Anleitung der Logotherapie, Residenz Verlag, St. Pölten Salzburg 2007.

Psychotherapie in Darstellungen, L. J Pongratz (hrsg.), Hans Huber Verlag, Bern – Stuttgart – Wien 1973.

Raskob H., Die Existenzanalyse und Logotherapie Frankls, Springer Verlag, München 2006.

Viktor Frankl und die Philosophie, D. Battyany, O. Zsok (hrsg.), Springer Verlag, Wien – New York 2005.

Lukas E., Lehrbuch der Logotherapie. Menschenbild und Methoden, Profil Verlag, München 2006.

Lukas E., Der Schüssel zu einem sinnvollen Leben, Kösel – Verlag, München 2011.

Sinnverlust und Sinnfindung in Gesundheit und Krankheit, H. Csef (hrsg.), Königshausen & Neumann Verlag, Würzburg 1998.

Fabry J., Wege zur Selbstfindung: wie man jedem Tag seinen Sinn gibt, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau Basel Wien 1985.

Fabry J., Das Ringen um Sinn, Paracelsus Verlag, Stuttgart 1973.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism