Kazanie 2: O gorliwości religijnej

George Berkeley

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.013

Abstrakt


Przekład i opracowanie:

Adam Grzeliński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska


Dariusz Kucharski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska


Pełny tekst:

PDF


p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism