Stefan Ołeksiuk, O przyrodzie i przedmiocie tzw. sądu spostrzeżeniowego (edited by Stepan Ivanyk and Rafał Kur)

Stefan Ołeksiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2015.048

Abstract


Edited by Stepan Ivanyk and Rafał Kur


Full Text:

PDF (Polish)
Partnerzy platformy czasopism