O przyrodzie i przedmiocie tzw. sądu spostrzeżeniowego (opracowali Stepan Ivanyk i Rafał Kur)

Stefan Ołeksiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2015.048

Abstrakt


Opracowali Stepan Ivanyk i Rafał Kur

Stepan Ivanyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, stepan.ivanyk@gmail.com

Rafał Kur, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, rafalkur@yahoo.pl


Pełny tekst:

PDF


p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism