Dimensionen des Verstehens

Anita Pacholik-Żuromska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2014.021

Abstrakt


Wymiary rozumienia

W niniejszym artykule rozważa się kwestię rozumienia jako specyficznej zdolności mentalnej w świetle podejścia neuronauk i tradycji filozoficznej. Twierdzi się  w nim, że wyjaśnianie rozumienia w odwołaniu jedynie do poziomu subpersonalnego, jak ma to miejsce w tendencji redukcjonistycznej, nie jest wystarczające. Rozumienie ma bowiem, poza swoją fizyczną podstawą, inny wymiar, który nie pozwala zredukować się do procesów neuronalnych. Rozumienie obecne w interpretacji, komunikacji i interakcji społecznej zakłada wiedzę meta-reprezentacyjną, którą w niniejszym artykule została scharakteryzowana na przykładzie myślenia racjonalnego i hermeneutycznego.

 


Słowa kluczowe


rozumienie; wiedza; pragmatyka; neuron lustrzane; hermeneutyka; racjonalność

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Baumgarten A. G., Aesthetica, [in:] Theoretische Ästhetik. Die grundlegenden Abschnitte aus der „Aesthetica“, Lateinisch-Deutsch, übers., Band 35, Hamburg 1983.

Davidson D., The Structure and Content of Truth, “The Journal of Philosophy” 6/87 1990.

Gadamer H. G., Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol und Fest, Stuttgart 1989.

Gadamer H. G., Wahrheit und Methode, 2. Aufl., J.c.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1960.

Gärdenfors P., How Homo Became Sapiens: On the Evolution of Thinking, Oxford 2003.

Günther M., , Prinzipien der Interpretation. Rationalität und Wahrheit, Donald Davidson und die Grundlagen einer philosophischen Theorie des Verstehens, Paderborn 2002.

Jeannerod M., The Representing Brain: neural correlates of motor intention and imaginery, "Behavioral Brain Sciences" 17, 1994.

Kant I., Kritik der praktischen Vernunft, hrsg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt am Main 2004.

Kant I., Kritik der Urteilskraft, Frankfurt am Main 2004.

Ingarden R., Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft, Halle 1931.

Ingarden R., Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, Tübingen 1968.

Patcherie E., Dokic J., From mirror neurons to joint actions, cognitive Systems Research 7, 2006.

Rizzolatti G., Sinigaglia C., Empathie und Spiegelneurone. Die biologische Basis des Mitgefühls, Frankfurt am Main 2008.

Russel B., On Denoting, "Mind" 14, 1905.

Stegmüller W., Die Sogenannte Methode des Verstehens, [in:] Lust an der Erkenntnis: Die Philosophie des 20. Jahrhunderts, München 1986.

Tokarz M., Elementy pragmatyki logicznej, Warszawa 1993.

Urchs M., Maschine, Körper, Geist. Eine Einführung in die Kognitionswissenschaft, Frankfurt am Main 2002.

Wittgenstein L., Philosophische Untersuchungen, Frankfurt am Main 2003.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism