Czy mogę poznać innego? Problem relacji międzypodmiotowych w filozofii Jeana Paula Sartre’a

Marta Agata Chojnacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.052

Abstrakt


Problem relacji między jednym a drugim podmiotem jest w myśli Sartre’a zagadnieniem kluczowym. Trzon koncepcji francuskiego myśliciela opiera się na bardzo ważnym stwierdzeniu, że owa relacja nie ma charakteru poznawczego lecz egzystencjalny. Istota spotkania polega tu na doświadczeniu samej inności drugiego człowieka, zachodzącym poprzez wpływ, jaki wywiera on na moje własne istnienie. Inny postrzega mnie, więc ja jestem dla niego przedmiotem, który odkrywa granice swojej wolności. Sytuacja ta analogicznie wygląda w relacji odwrotnej, stąd wszelkie relacji ja-ty są według Sartre’a naznaczone konfliktem.


Słowa kluczowe


Ja; inny; relacja; podmiotowość; konflikt; wolność; spojrzenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kant I., Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki, tłum. M. W. Kozłowski, [w:] I. Kant, Dzieła zebrane, t. 1, Toruń 2010.

Kowalska M., Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy Warszawa 2000.

Levinas E., Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, tłum. E. Sowa, Warszawa 2008.

Levinas E., O uciekaniu, tłum. A. Czarnacka, Warszawa 2007.

Rowley H., Tete a Tete. Opowieść o Simone de Beauvoir i Jean-Paulu Sartrze, tłum. J. Kalińska, Warszawa 2006.

Sartre J. P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. zbiorowe, Kraków 2007.

Sartre J. P., Intencjonalność jako kategoria egzystencjalna, tłum. A. Milecki, [w:] Filozofia egzystencjalna, red. L. Kołakowski, K. Pomian, Warszawa 1965.

Sartre J. P., Mdłości, tłum. J. Trznadel, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2005. Sartre J., P., Szkic o teorii emocji, tłum. R. Abramciów, Kraków 2006.

Święcicka K., Husserl, Myśli i ludzie, Warszawa 1993.

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 2006.

Żelazny M., Filozofia i psychologia egzystencjalna, Toruń 2011.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism