Formy naoczności i kategorie jako aprioryczne podstawy metafizyki w estetyce i analityce transcendentalnej Kanta

Dariusz Pakalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.024

Abstrakt


Artykuł koncentruje się na centralnym problemie filozofii kantowskiej, a mianowicie oddzieleniu estetyki oraz dialektyki transcendentalnej czyli, innymi słowy, płaszczyzny zmysłów i płaszczyzny rozumu, czyli z perspektywy teoriopoznawczej: receptywności i spontaniczności. Autor stara się podać jak najdokładniejszy obraz przedstawionej przez Kanta źródłowej koncepcji, dodając od siebie jedynie swą własną systematyzację i przedstawiając późniejsze jej interpretacje czynione ze stanowisk neokantyzmu i filozofii egzystencjalnej.

Słowa kluczowe


Kant; formy oglądu; czas; przestrzeń; metafizyka; historia filozofii nowożytnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauch B., Immanuel Kant, Berlin–Leipzig 1923.

Eisler R., Kantslexikon, Berlin 1930.

Fisher K., Kant’s Leben und die Grundlagen seiner Lehre, Mannheim 1860.

Grzeliński A., Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm Georga Berkley’a, Toruń 2010.

Jaspers K., Die Groβen Philosophen, München–Zürich 1988.

Kant I., Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, t. 1, Warszawa 1957.

Kant I., Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, przeł. B. Bornstein, Warszawa 1960.

Windelband W., Die Geschichte der neueren Philosophie, t. 2, Leipzig 1922.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism