Pseudo-Longinosa filozofia wzniosłości (przełożyła Milena Marciniak)

Reinhard Brandt

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.003

Abstrakt


Artykuł stanowi efekt wnikliwych historycznych, filozoficznych i filologicznych badań nad traktatem O górności. Traktat ten, którego przypuszczalną datą powstania jest pierwszy wiek n. e. i  którego autor pozostaje nieznany, wraz z pismami Arystotelesa i Horacego położył podstawy pod nowożytną estetykę i krytykę artystyczną. Znane nam części owego traktatu dotyczą odczucia wzniosłości w literaturze, w sztuce i w życiu politycznym.

Słowa kluczowe


Longinos; wzniosłosć; estetyka; górność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grube G. M. A., Longinus, On Great Writing, New York 1957.

Hipple W. J., The beautiful, the sublime and the picturesque in the eighteenth-century British aesthetic theory, Carbondale 1957.

Jean Paul, Vorschule der Asthetik, VI. Programm (1804), Werke, t. 5, München 1963.

Kant I., Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 2004.

Kühn J. H., Ypsos , Stuttgart 1941.

Lebegue H., w: Dusublime, Texte etabli et traduit, Paris 1952.

Norden E., Agnostos Theos, Berlin 1913.

Pohlenz M., Die Stoa, t. 2, Göttingen 1959.

Pope A., An essay on criticism, 1711.

Roberts W. R., Longinus, On the sublime, Cambridge 1899.

Rosenberg A., Longinus in England bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Diss. Berlin 1917.

Russel D. A., „Longinus”, On the Sublime, ed. with introduction and commentary, Oxford 1964.

Schiller F., O wzniosłości, [w:] tenże, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, tłum. I. Krońska, J. Prokopiuk, Warszawa 1972.

Swift J., The poetical Works, London 1833.

Vetter W., Ethos, [w:] Die Musik in Geschichte und Gegenwart, t. 3, Kassel-Basel 1954.

Weinberg B., Translations and commentaries of Longinus, On the Sublime, to 1600. A bibliography, Modern Philology 47, 1950.

Wilamowitz U. v., Griechisches Lesebuch I, 2. Halbband, Berlin 1906.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism