Celebracje Wielkiego Tygodnia tradycji zachodniosyryjskiej w Kościele Syromalankarskim w Indiach

Mateusz Potoczny

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.008

Abstrakt


Wielki Tydzień jest bez wątpienia dla wszystkich chrześcijan szczytem życia liturgicznego. Ponieważ celebracje te swymi korzeniami sięgają Jerozolimy, każda wspólnota posiada szereg tożsamych obrzędów i tradycji. Jednakże mimo tego pozornego uniformizmu różne tradycje liturgiczne wypracowały szereg własnych wyrazów ekspresji wiary celebrowanej w tym najważniejszym dla nich czasie roku kościelnego. Jedną z interesujących i do dziś słabo znanych form kulturowej akomodacji liturgii są bez wątpienia Indie, gdzie chrześcijaństwo istnieje i rozwija się od starożytności. W niniejszym studium podjęto problematykę wielkotygodniowych obrzędów Kościoła syro-malankarskiego, który jest indyjską wersją starożytnej tradycji zachodniosyryjskiej. Zgłębianie obrzędów Wielkiego Tygodnia potwierdza prawdę starodawnego aksjomatu, wedle którego indyjscy chrześcijanie św. Tomasza prawdziwie są: „hinduistyczni w kulturze, chrześcijańscy w religii i orientalni w kulcie”.  


Słowa kluczowe


Wielki Tydzień; ryt syromalankarski; liturgia; chrześcijaństwo indyjskie; obrzędy paschalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acharya F., Prayer with the Harp of the Spirit. The Prayer of Asian Church, t. 3, Kurishumala 1985.

Alumkal S. G. J., Pesaha Tradition of Saint Thomas Christians of India, „Parole de l’Orient” 40 (2015), s. 53–64.

Burkitt F. C., The Jacobite Service for Holy Saturday, „Journal of Theological Studies” 24 (1923), s. 424–427.

Dalamis I. H., Unerelique de l’antiqueliturgie de Jérusalem. L’Office del’Ensevelissement du Christ au soir du Vedredi-Saint, „Orient Syrien” 6 (1961), s. 441–454.

Égerié, Journal de voyage (Itinéraire), trad. et ed. M. C. Díaz y Díaz, V. Bergidensis, P. Maraval, SCh 296, Paris 1982.

Epiphanius, [Dubiaautspuria], PG 43, k. 439–463.

Hebdomadae sanctae celebratio. Conspectus historicus comparativus, ed. A. G. Kollamparampil, BEL Subsidia 93, Roma 1997.

Holy Liturgy of Passion Week: From Hosanna to Kyoto (Easter), Mississauga (ON, Canada) 2011.

Janeras S., La Settimana Santa nell’antica liturgia di Gerusalemme, w: ed. A. G. Kollamparampil,

Hebdomadae sanctae celebratio. Conspectus historicus comparativus, BEL Subsidia 93, Roma 1997, s. 19–50.

Kadavil P. A., The Syrian Orthodox Church: its Religion and Philosophy, Kottayam 2005.

Kakkanatt A., Christological Catechesis of the Liturgy. A Study on the Great Feasts of our Lord in the Malankara Church, Rome 1996.

Kollamparampil A. G., The Pesha Celebration in the Families of St Thomas Christians of India, „Ecclesia Orans” 13 (1996), s. 75–85.

Konat A., ktābā d-taksā d-husāye d-shabtā d-hashā pārukāyā da mshiā alāhan, Pampakkuda 1958.

Koonammakkal T., The Passover Celebration of the Mar Thoma Nazranis, „Parole de l’Orient” 41 (2015), s. 223–238.

Ktābādm‘addānā d-hudrā shantānāyā, Andu Thaksā (Suriyani, Malayalam), Puthencurz 2016.

Ktōbō d-slutō d-sabtō rabtō pōrukōyō, Kottayam 1930.

Lanchon R., Les temps pascal dans la liturgie syrienne, „Orient Syrien” 7 (1962), s. 337–356.

Madroshoof Resurrection. Taksā d-m’ad’adānā, Pampakuda 1984.

Pallath P., La Chiesa cattolica in India, Roma 2011.

Pallath P., Syro-Malankara Catholic Church, w: E. G. Farrugia, Encyclopedic Dictionary of the Christian East, Rome 2015, s. 1780–1783.

Palm Sunday (Kuruthola Perunnal), Maundy Thursday (Pesaha), Good Friday (Dukha Veli) and Easter among Saint Thomas Christians of India, http://www.nasrani.net/2007/03/25/passover-among-nasrani-syrian-christians-of-kerala/ (10.02.2017).

Podipara P. J., Hindu in Culture, Christian in Religion and Oriental in Worship, „Ostkirche Studien” 8 (1959), s. 82–104.

Potoczny M., Kościół dla wybranych? O specyfice indyjskich chrześcijan knānāya, „Teologia i Człowiek” 28 (2014) 4, s. 237–257.

Prayers of the Holy Week, ed. B. Varghese, Kottayam 2015.

Righetti M., Storia liturgica, t. 2, Milano 1969.

Roberson R., Malankara Jacobite Syrian Orthodox Church, w: E. G. Farrugia, Encyclopedic Dictionary of the Christian East, Rome 2015, s. 1185–1186.

Roberson R., Malankara Orthodox Syrian Church, w: E. G. Farrugia, Encyclopedic Dictionary of the Christian East, Rome 2015, s. 1186–1188.

Schmemann A., A Liturgical Explanation of Holy Week, http://orthodoxinfo.com/general/a-liturgical-explanation-of-holy-week.pdf (12.04.2017).

Sebastian C. D., Saint Thomas Christians of India: A Paradigm of Cultural Identity in the Eastern Christianity, w: Philosophy, Religion, and Culture of Asian Countries, ed. S. Pakhomov, Saint-Petersburg 2009, s. 130–137.

Varghese B., Holy Week Celebrations in the West Syrian Church, w: Hebdomadae sanctae celebratio. Conspectus historicus comparativus, ed. A. G. Kollamparampil, BEL Subsidia 93, Roma 1997, s. 165–186.

Varghese B., West Syrian Liturgical Theology, Aldershot 2004.
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism