W poszukiwaniu genezy, rozwoju oraz sensu chrześcijańskiego kultu świętych i ich relikwii. Studium historyczno-teologiczne

Piotr Rafał Klawczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.006

Abstrakt


W poszukiwaniu genezy, rozwoju oraz sensu chrześcijańskiego kultu świętych i ich relikwii. Studium historyczno-teologiczne. Autor tego artykułu przedstawił bogatą historię kultu relikwii od czasów pogańskich do czasów współczesnych, a także zwrócił uwagę, że chrześcijański kult świętych i ich relikwii pojawił się dopiero po śmierci dwunastu Apostołów. I jest on wciąż aktualny oraz sensowny.  


Słowa kluczowe


kult; święci; relikwie; relikwiarze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bouchard F., Wielkie cuda pobożności czyli skarby Kościoła wsparciem dla Ludu Bożego, tłum. C. Bogdali, Gdańsk 2002.

Budziarek M., Kult relikwii w starożytnym chrześcijaństwie, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 5 (1979), s. 276–280.

Charkiewicz J., Relikwie świętych w prawosławiu, Warszawa 2010.

Feliś K., Pierwsze ślady kultu Relikwii, „Ateneum Kapłańskie” 1 (1909) 5, s. 419–437.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, red. K. Dynarski, Poznań 2008.

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom III/2. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, J. Krzywda, P. Majer, B. Zubert, Poznań 2011.

Marecki J., Rotter L., Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2013.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych, red. K. Dynarski, wyd. 4, Poznań–Warszawa 1984.

Przypadki rytualnej nieczystości, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, red. T. Brzegowy, Częstochowa 2009, s. 298–299.

Sinka T., Kult relikwii Świętych w aspekcie historyczno-liturgicznym, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 3 (2003), s. 193–200.

Śmierć Elizeusza, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, red. T. Brzegowy, Częstochowa 2009, s. 700.

Szczepkowska-Naliwajek K., Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI wieku. Geneza, treść, styl i techniki wykonania, Warszawa 1996.
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism