Teodycea w kontekście współczesnych osiągnięć nauk biologicznych

Tomasz Ilnicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.003

Abstrakt


Istnieją różne koncepcje o charakterze światopoglądowym odnoszące się do problemu natury człowieka. Do takich należy socjobiologia, która przypisuje agresywne i egoistyczne zachowania uwarunkowaniom genetycznym powstałym w procesie ewolucji (tzw. walka o byt). W chrześcijańskiej natomiast perspektywie Bóg stwarza pierwotnie dobrą naturę człowieka, która jednak została skażona przez grzech pierworodny. Bez czynników ewolucji, takich jak śmierć, choroby i mutacje potrzebne w Bożym Planie Zbawienia, człowiek nie mógłby być zbawiony. Bowiem śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa była konieczna do zbawienia ludzi, aby ich uczynić wolnymi. Bóg, aby się objawić Sobie samemu, że jest samym Dobrem, wkracza w świat w celu samoofiarowania się dla jego zbawienia. Podobne poglądy, usprawiedliwiające Boga (teodycea) były rozpowszechnione w wiekach średnich, m.in. rozwijane w dziewiątym wieku w teologii Jana Szkota Eriugeny (panenteizm).  


Słowa kluczowe


Boży Plan Zbawienia; ewolucja; grzech pierworodny; teodycea

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chardin P. T. de, Fenomen człowieka, PAX, Warszawa 1993.

Dawkins R., Fenotyp rozszerzony, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.

Figas-Skrzypulec J., Drogi myśli od nauk przyrodniczych do teologii. Zapośredniczenia metafizyczne i epistemologiczne, w: Teologia nauki, red. J. Mączka i P. Urbańczyk, Kraków 2015, s. 173–202.

Greshake G., Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieć, Kielce 2008.

Heslop-Harrison J. S., Schwarzacher T., Organisation of the plant genome in chromosomes, „The Plant Journal” 66 (2011), s. 18–33.

Holeksa J., Rodzina. Między biologią a teologią, Kraków 2015.

Jan Paweł II, Centesimus annus, Warszawa 2007.

Jan Szkot Eriugena, Periphyseon, Kęty 2009, t. 1–3.

Kant I., Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee, Darmstadt 1971, s. 105.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kijewska A., Renesans karoliński: Alkuin, Eriugena, w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej, red. A. Kijewska, Kraków 2012, s. 97–118.

Kołakowski L., Horror metaphysicus, Kraków 2012, s. 111.

Lohfink G., Weimer L., Maryja – nie bez Izraela. Nowe spojrzenie na naukę o Niepokalanym Poczęciu, Poznań 2010, s. 369.

McMullin E., Ewolucja i stworzenie, Kraków 1993, s. 10.

Monsabré J. L., Rozważania różańcowe, Lwów 1930, s. 12.

Ochman H., Lawrence J. G., Groisman E. A., Lateral gene transfer and the nature of bacterial innovation, „Nature” 405 (2000), s. 299–304.

Olszewska M., Sakowicz T., Ewolucja rozmiarów genomów jądrowych u roślin okrytozalążkowych, „Postępy Biologii Komórki” 33 (2006) 4, s. 737–751.

Rogalska S. M., Kalinka A., Achrem M., Słomińska-Walkowiak R., Skuza L., Filip E., Genetyczne elementy ruchome u roślin i innych organizmów, „Kosmos” 53 (2004), s. 325–342.

Rogalska S. M., Małuszyńska J., Olszewska M., Podstawy cytogenetyki roślin, Warszawa 2012, s. 44.

Salzberg S. L., White O., Peterson J., Eisen J. A., Microbial genes in the human genome: Lateral transfer or gene loss?, „Science” 292 (2001), s. 1903–1906.

Sparty A., Dzieje filozofii starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza, Poznań 1992, t. 4, s. 27.

Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Lublin 1986, III, 54,17.

Wilson E. O., Konsiliencja. Jedność wiedzy, Poznań 2011, rozdz. 7.
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism