Trzeźwość głównym założeniem i zadaniem Maksymiliańskiego Ruchu Trzeźwości

Janina Bokun

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.052

Abstrakt


Kościół w trosce o człowieka, o jego rozwój w całym wymiarze cielesno-duchowym i realizację życia w pełni ewangelicznego zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II oraz w obliczu narastającego alkoholizmu, prowadzi różne formy działalności trzeźwościowej. Jedną z takich form działalności jest Ruch Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego działający przy parafiach, reaktywowany przez Episkopat Polski w 1982 roku na Jasnej Górze, którego celem jest walka z pijaństwem oraz szerzenie trzeźwości kształtującej w człowieku jego godność, miłość, wolność i odpowiedzialność. MRT jest żywą odpowiedzią Kościoła w Polsce na prośbę dwóch wielkich Polaków: sługi bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, któremu sprawa trzeźwości Narodu Polskiego była szczególnie bliska, o której mawiał: ,,przez abstynencję wszystkich kapłanów do trzeźwości całego Narodu”, oraz na prośbę św. Jana Pawła II wyrażoną do Polaków w dniu 23 X 1978 roku – aby skutecznie przeciwstawiali się obyczajom zagrażającym człowiekowi, jego rodzinie i narodowi.  


Słowa kluczowe


Maksymiliański Ruch Trzeźwości; Kościół; formy działalności trzeźwościowej; trzeźwość całego Narodu; troska o człowieka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chodźko, W., Walka z alkoholizmem w okresie między obu wojnami światowymi, „Roczniki UMCS’’, 3 (1948), 2 SEC D, s. 87–93.

Dziewiecki, M., Nowe przesłanie nadziei, Warszawa 2000.

Dziewiecki, M., Z teki duszpasterza, „Trzeźwymi Bądźcie”, 4 (1999), s. 23.

Głodowski, B., Historia ruchów trzeźwościowych na Pomorzu, cz. 1, „Trzeźwymi Bądźcie”, 1 (2004), s. 15–17

Głodowski, B., Historia ruchów trzeźwościowych na Pomorzu, cz. 2, „Trzeźwymi Bądźcie”, 2 (2004), s. 30–32.

Głodowski, B., Zaangażowanie duchowieństwa katolickiego w ruch trzeźwościowy na Pomorzu przed rokiem 1920, „Studia Gdańskie”,26 (2007), s. 143–172.

Jan Paweł II, List do Polaków. Zachowajcie wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi, Kościołowi. 24 X 1978, w: Nauczanie Papieskie, t. 1, opr. E. Weron, A. Jaroch, Poznań-Warszawa 1987, s. 23.

Komisja Episkopatu Polski d/s. Trzeźwości, Ramowy Regulamin Ruchu Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego, Warszawa 1986, s. 6-14.

Komisja Episkopatu Polski ds. Trzeźwości, Ruch Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego nadzieją ratowania Narodu, (do użytku wewnętrznego), Warszawa 1984, s. 1–5.

Komisja Episkopatu Polski, Wytyczne Episkopatu Polski dla Kościelnej działalności trzeźwościowej, Warszawa 1 IV 1971, s. 1.

Kronika MRT przy parafii NMP Królowej Różańca Świętego, Gdańsk-Przymorze 1985.

Kronika MRT przy parafii św. Rafała Kalinowskiego, Gdańsk-Złota Karczma 1999.

Padacz, Wł., Katolicka akcja trzeźwościowa w Polsce porozbiorowej, „Homo Dei” 1 (1963), s. 27–33.

Radziłłowicz, R., Alkohologia, książka dla walczących z alkoholizmem, Warszawa 1928.

Romaniuk, P., W trosce o trzeźwość Narodu. Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX w., t. 2, Warszawa 1996.
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism