Schyłek feminizmu radykalnego – wzrost znaczenia ruchów pro-life na tle współczesnej sytuacji międzynarodowej

Halina Gwiździel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.051

Abstrakt


Termin „feminizm” to ideologia, ruch społeczno-polityczny propagujący emancypację, równouprawnienie, przeciwdziałanie dyskryminacji, zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym. Ponadto promuje on kobiecość oraz płeć kulturową, związaną z genderyzmem. W sposób szczególny wyróżnia się obecnie feminizm liberalny, socjalistyczny i radykalny, aczkolwiek istnieje spora liczba innych jego odmian. Warto podkreślić, iż Kościół propaguje tak zwany „nowy feminizm”, oparty na Objawieniu. Współcześnie na plan pierwszy wysuwa się feminizm radykalny, który wspierają lewicowi dziennikarze, stąd jest on najbardziej rozpoznawalny, krzykliwy, emocjonalny. Feminizm radykalny podejmuje szereg zagadnień związanych z życiem kobiet w XXI wieku, koncentrując się przede wszystkim na likwidacji patriarchatu, uskutecznianiu niczym nie skrępowanej wolności, np. w zakresie płciowości, obyczajowości. Feministki walczą ponadto z wieloma założeniami Kościoła, np. z zakazem aborcji, antykoncepcji, eutanazji, in vitro. W niniejszym artykule ukazany zostanie feminizm radykalny, który wydaje się być w fazie schyłkowej, na tle dynamicznych zmian społeczno-politycznych świata. W siłę rosną ruchy obrońców życia, wspierane przez konserwatystów Europy, USA i innych krajów. W tych zmianach daje się zauważyć wyraźny plan Stwórcy, który pragnie ratować grzeszny świat, pragnie ratować i zbawić każdego człowieka.


Słowa kluczowe


feminizm; patriarchat; konserwatyzm; ruch pro-life

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Feministki nie kryją frustracji z powodu rosnącej siły ruchów pro-life; „Ordo Iuris” (13.02.2017).

Machut-Mandecka, E., Kobieta bez zasłony. Muzułmanka w świetle wiary i kultury w: Być kobietą w Oriencie, red. D. Chmielowska, B. Grabowska, E. Machut-Mendecka, Warszawa 2008, s. 19–21.

Mroczkowska, J.P., Nowy feminizm amerykański, „Znak” 8 (1995), s. 97.

Przerażający bilans aborcji w USA, „Gość Niedzielny” 17 (2017). s. 12.

Stolica Peru pro-life; http://www.pch24.pl/stolica-peru-pro-life--ponad-750-tys--osob-namarszu-dla-zycia-w-limie,41923,i.html [dostęp: 03.03.2017].

Titkow, A., Feminizm, w: Encyklopedia socjologii, Z. Bokszański (red.), Warszawa 1998.

Trwa ofensywa pro-life w USA; http://www.pch24.pl/trwa-ofensywa-pro-life-w-stanachzjednoczonych---gwaltownie-spada-liczba-aborcji,33769,i.html [dostęp: 02.03.2017].

Wiśniewska-Roszkowska, K., Feminizm zreformowany, Wrocław 1993.

Wspierała ruchy pro-life w USA; http://www.pch24.pl/wspierala-ruchy-pro-life-wusa--donald-trump-mianuje-ja-ambasadorem-przy-onz,47602,i.html [dostęp: 02.03.2017].
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism