Chrześcijański kult świętych i ich relikwii wciąż żywy. Turyński relikwiarz świętego Dominika Savio

Piotr Rafał Klawczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.049

Abstrakt


Chrześcijański kult świętych i ich relikwii wciąż żywy. Turyński relikwiarz świętego Dominika Savio. Autor tego artykułu zwrócił uwagę, że chrześcijański kult świętych i ich relikwii jest wciąż aktualny. Artykuł powstał z okazji 160. rocznicy śmierci świętego Dominika Savio i 10. rocznicy peregrynacji jego relikwiarza w Polsce. Autor tego opracowania uważa, że to drugie wydarzenie potwierdza tytułowe założenie.


Słowa kluczowe


kult; święci; relikwiarz; święty Dominik Savio

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baldessari M., Urna św. Dominika Savio, tłum. bosko.pl, na: http://www.dominik.salezjanie.pl/relikwie/?r=2, (16.02.2016).

Bosco T., Święty Dominik Savio. Portret z bliska, tłum. J. Chapska, Warszawa 2007.

Bosko J., Życie Świętego Dominika Savio. Wychowanka z Oratorium Świętego Franciszka

Salezego, tłum. A. Gryczyńska, Warszawa 2009.

Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Krzywda J., Majer P., Zubert B., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom III/2. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, Poznań 2011.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, red. K. Dynarski, Poznań 2008.

Marecki J., Rotter L., Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutow i symboli hagiograficznych, Kraków 2013.

Peregrynacja relikwii św. Dominika Savio. Patrona ministrantow, dzieci i młodzieży, matek w stanie błogosławionym, „Kontakt” 4 (2007), s. 2.

Plan peregrynacji relikwii św. Dominika Savio, „Don Bosco” 8 (2007), s. 11.

Św. Dominik Savio (1842–-1857), w: Relikwie. Leksykon. Historia, cuda, kult, J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2012, s. 78.

Św. Jan Bosko [Bosco] (1815–-1888), w: Relikwie. Leksykon. Historia, cuda, kult, J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2012, s. 109.

Szmidt S., Święci. Błogosławieni. Słudzy Boży Rodziny Salezjańskiej, Warszawa 2006.
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism