Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 18 (2015) Hermeneutyka procesu edukacyjnego. Bildung jako kolektywna intencjonalność Abstrakt
Francesco Forlin
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Polska edukacja domowa jako mise en abyme między kondycją ludzką a społecznymi konstrukcjami oświatowymi Abstrakt  PDF
Marek Budajczak
 
Vol 18 (2015) Osąd, wyobraźnia i Bildung Abstrakt
Roger Savage
 
Vol 17 (2014) Edukacja Europejska i zadania polskiej edukacji w latach 2012–2025 Abstrakt  PDF
Czesław Banach
 
Vol 20, No 4 (2017): The Role of Literature in Moral Education Wzmacnianie rezyliencji poprzez bajki. Dziewczyna bez rąk braci Grimm Abstrakt
Marcin Kaźmierczak
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Uczenie się przez całe życie. Historia i teraźniejszość koncepcji polityczno-oświatowej Abstrakt
Ekkehard Nuissl, Ewa Przybylska
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Początki instytucjonalnej „Opieki” nad młodzieżą przemysłową i rękodzielniczą w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku Abstrakt  PDF
Ludwik Grzebień
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Homo Perfectus versus Educatio. Filozoficzne refleksje na temat transhumanizmu i edukacji Abstrakt
Pavol Dancák
 
Vol 21, No 3 (2018): Social Contexts of Education Dwujęzyczna edukacja przyszłych pedagogów społecznych jako gwarancja ich mobilności zawodowej Abstrakt
Svitlana Sytnyakivska
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. „Szkoła” źródłem w badaniach historyczno-pedagogicznych polskich instytucji edukacyjnych doby zaborów Abstrakt  PDF
Agnieszka Wałęga
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Kierunki działalności edukacyjnej organizacji polskich w Prusach Zachodnich na przełomie XIX i XX wieku Abstrakt  PDF
Paweł Śpica
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Doświadczenie edukacji domowej i edukacji tradycyjnej – w narracji maturzysty Abstrakt  PDF
Renata Królikiewicz
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w łotewskich instytucjach edukacyjnych w teorii i praktyce Abstrakt
Marite Rozenfelde
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Autorytet edukacji a wyzwanie wolności: od czasów starożytnych do Summerhill Abstrakt
Giuseppe Mari
 
Vol 18 (2015) Jednocząc serce i umysł. Omówienie zasad kształcenia przedszkolnego Abstrakt
Wen Ma
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Kształcenie dzieci zdolnych w europejskich systemach edukacyjnych. Fenomen tutoringu domowego w Anglii Abstrakt  PDF
Anna Włoch
 
Vol 18 (2015) Paul Ricoeur i hermeneutyczne wyzwania autorytetu kulturowego w edukacji Abstrakt
Lech Witkowski
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy „E-wsparcie” dla rodziców w edukacji domowej dzieci Abstrakt  PDF
Urszula Bartnikowska, Joanna Maria Garbula
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Źródła do działalności edukacyjnej konwiktu szlacheckiego w Tarnopolu Abstrakt  PDF
Beata Topij-Stempińska
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Polskie tradycje edukacji domowej Abstrakt  PDF
Krzysztof Jakubiak
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Zarys rozwoju ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich pod zaborem pruskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku oraz jego edukacyjny charakter Abstrakt  PDF
Elżbieta Magiera
 
Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie Kształtowanie się tożsamości płciowej w kontekście edukacji seksualnej Abstrakt  PDF
Marcin Welenc
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje W służbie edukacji kobiet. Działalność Felicji Boberskiej z Wasilewskich (1825–1889) Abstrakt  PDF
Joanna Falkowska
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Poglądy Klementyny z Tańskich Hoffmanowej 1798–1845 w refleksji uczennic. Zarys zagadnienia Abstrakt  PDF
Monika Stankiewicz-Kopeć
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Nauczyciele domowi w guberni lubelskiej w latach 1832-1864. Próba charakterystyki Abstrakt  PDF
Monika Hajkowska
 
1 - 25 z 31 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism