Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 18 (2015) Klaudia Węc,Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje Szczegóły   PDF (English)
Andrzej Wierciński
 
Vol 18 (2015) Klaudia Węc, Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje Szczegóły   PDF (English)
Małgorzata Przanowska
 
Vol 18 (2015) A Report of the 3rd International Congress „The Word in Education. Good Practice in Times of Crisis”. Barcelona, November 27–28, 2015 Szczegóły   PDF (English)
Paweł Kaźmierczak
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Introduction Szczegóły   PDF (English)
Stanisław Gałkowski
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Introduction Szczegóły   PDF (English)
Andrzej Paweł Bieś
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Introduction Abstrakt   PDF (English)
Władysława Szulakiewicz
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Introduction Szczegóły   PDF (English)
Maria Marta Urlińska, Ewa Ogrodzka-Mazur
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Introduction: Are We Still Destined to Be Human? Szczegóły   PDF (English)
Markus Lipowicz
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Introduction Szczegóły   PDF (English)
Marek Budajczak
 
Vol 20, No 4 (2017): The Role of Literature in Moral Education Introduction Szczegóły   PDF (English)
Paweł Kaźmierczak
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Introduction Szczegóły   PDF (English)
Krzysztof Biel
 
Vol 21, No 2 (2018): Nauczyciele dla kultury i edukacji Introduction Abstrakt   PDF (English)
Andrzej Paweł Bieś
 
Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie Aktywność turystyczna podkarpackiej młodzieży jako źródło wspomagania jej rozwoju osobowego Abstrakt   PDF
Marcin Warchoła
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Automatyzacja, edukacja, bezrobocie. Analiza scenariuszy Abstrakt   PDF (English)
Riccardo Campa
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Autorytet edukacji a wyzwanie wolności: od czasów starożytnych do Summerhill Abstrakt   PDF (English)
Giuseppe Mari
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Autorytet i jego struktura aksjologiczna Abstrakt   PDF
Andrzej Michał de Tchorzewski
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Autorytet społeczny Kościoła katolickiego w Polsce w procesie przemian Abstrakt   PDF
Janusz Mariański
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Autorytet w teorii i praktyce towarzyszenia wychowawczego Abstrakt   PDF
Zbigniew Marek
 
Vol 17 (2014) Bezpieczeństwo w szkole w opinii uczniów i rodziców – komunikat z badań Abstrakt   PDF
Edyta Laurman-Jarząbek, Eliza Mazur, Monika Szpringer
 
Vol 20, No 4 (2017): The Role of Literature in Moral Education Biblijna historia jako locus ethicus w koncepcji religijnego wychowania dziecka Sofii Cavalletti Abstrakt   PDF (English)
Barbara Surma
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Charakterystyka pacjentów przerywających stacjonarną terapię uzależnień uzyskana na podstawie analizy dokumentów medycznych Abstrakt   PDF
Robert Opora, Radosław Breska
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Chyrowski Zakład Naukowo-Wychowawczy w Sprawozdaniach Abstrakt   PDF
Anna Królikowska
 
Vol 18 (2015) Cierpienie, wolność i sens. Viktor Frankl i Martin Heidegger Abstrakt   PDF (English)
Francesco Brencio
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Czwarty międzynarodowy kongres: Słowo w edukacji. Wychowanie moralne przez sztukę i literaturę, Kraków, 27–28.10.2016 Szczegóły   PDF (English)
Paweł Kaźmierczak
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Czy pedagogika jest transhumanistyczna? Refleksje nad relacją między pedagogiką a transhumanizmem Abstrakt   PDF (English)
Thomas Damberger, Estella Hebert
 
1 - 25 z 219 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Partnerzy platformy czasopism