Wolność jednostki wobec autorytetu Kościoła

Stanisław Gałkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.5.001

Abstrakt


Tekst analizuje rolę Kościoła Katolickiego jako autorytetu o charakterze deontycznym i epistemicznym. Następnie podejmuje zagadnienie, czy autorytet Kościoła nie podważa autonomii sumienia jego wiernych. Uzasadniana jest teza, że wprawdzie Kościół jest niewątpliwie autorytetem w kwestiach moralnych, ale ma on charakter epistemiczny.

Słowa kluczowe


autorytet; Kościół; podporządkowanie; moralność; posłuszeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Św. Augustyn, O porządku, ks. 2, IX–26, przeł. J. Modrzejewski, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Znak, Kraków 1999.

Bocheński J., Co to jest autorytet?, przeł. J. Parys, w: J. Bocheński, Logika i filozofia. Wybór pism, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Bocheński J., Sto zabobonów. Krótki filozoficznym słownik zabobonów, Instytut Literacki, Paryż 1987.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Gałkowski S., Długomyślność. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Jaspers K., Autorytety. Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus, przeł. P. Bentkowski, R. Flaszak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994.

Olbrycht K., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Olubiński A., Rola autorytetu w procesie edukacji, w: Autorytet. Czy potrzebny w edukacji, red. A. Olubiński, Akapit, Toruń 2012.

Simon Y., Nature and Functions of Authority, Marquette University Press, Milwaukee 1940.

Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-5358
e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism