Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 15 (2014): Tom XV Bluźnierstwo w wybranych kulturach prawnych Abstrakt  PDF
Damian Wąsik
 
Vol 21 (2017): Tom XXI Ochrona zabytkowych dzieł sztuki – zarys problematyki prawnej Abstrakt  PDF
Natalia Maria Tończyk
 
Vol 15 (2014): Tom XV Jak prawo uznaje kulturę? Przykłady z różnych systemów prawnych Abstrakt  PDF
Agata Kleczkowska
 
Vol 17 (2015): Tom XVII Prawo do sądu a reforma postępowania sądowoadministracyjnego Abstrakt  PDF
Bartłomiej Chludziński
 
Vol 14 (2014): Tom XIV Konstytucja Republiki Weimarskiej z 11 sierpnia 1919 roku jako demokratyczna podstawa prawna totalitarnego państwa Abstrakt  PDF
Natalia Maria Tończyk
 
Vol 20 (2017): Tom XX Kwestia ważności testamentu w prawie amerykańskim na przykładzie prawa stanu Teksas Abstrakt  PDF
Marcin Drewek
 
Vol 15 (2014): Tom XV Prawo zróżnicowane dla grup: wyzwanie dla prawa karnego Abstrakt  PDF
Hamish Stewart
 
Vol 17 (2015): Tom XVII O wyborze moralnego zła, odpowiedzialności karnej i granicach prewencji Abstrakt  PDF
Michał Peno
 
Vol 16 (2015): Tom XVI Dopuszczalność zrzeczenia się zachowku w prawie polskim Abstrakt  PDF
Małgorzata Panek
 
Vol 14 (2014): Tom XIV Rozwiązania prawnoustrojowe Republiki Weimarskiej w perspektywie historycznej i porównawczej Abstrakt  PDF
Mikołaj Labijak
 
Vol 16 (2015): Tom XVI Wprowadzenie do tureckiego prawa administracyjnego Abstrakt  PDF
Michał Dahl
 
Vol 17 (2015): Tom XVII Środki ochrony prawnej w systemie kontroli zamówień publicznych Abstrakt  PDF
Henryk Nowicki
 
Vol 16 (2015): Tom XVI Systematyka i zagadnienie własności zwierząt oraz ich statusu prawnego w kontekście problematyki odpowiedzialności za szkody przez nie wyrządzane Abstrakt  PDF
Kamila Piernik-Wierzbowska
 
Vol 14 (2014): Tom XIV Wolność ludzka jako aksjonormatywna podstawa odpowiedzialności karnoprawnej Abstrakt  PDF
Alicja Ornowska
 
Vol 14 (2014): Tom XIV Aneksja Litwy przez ZSRR w roku 1940 jako element współczesnej dyskusji politycznej i prawnej Abstrakt  PDF
Przemysław Kierończyk
 
Vol 18 (2016): Tom XVIII Condition, warranty czy intermediate term? Postanowienia umowy czarteru w orzecznictwie sądów angielskich Abstrakt  PDF
Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
 
Vol 15 (2014): Tom XV Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce wobec zróżnicowania kulturowego społeczeństwa Abstrakt  PDF
Jarosław Warylewski
 
Vol 20 (2017): Tom XX On legal regulation of tax optimization and tax evasion in Ukraine Abstrakt
Igor Babin, Mariia Diakur
 
Vol 15 (2014): Tom XV Ocena sytuacji w Polsce na progu zróżnicowania kulturowego społeczeństwa Abstrakt  PDF
Janusz Bojarski
 
Vol 21 (2017): Tom XXI Prezydentura Donalda Trumpa a przewidywane zmiany w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki Abstrakt  PDF
Mariusz Braszkiewicz
 
Vol 18 (2016): Tom XVIII Charakter i znaczenie zasady powszechności prawa wyborczego – przegląd stanowisk we współczesnej doktrynie polskiej Abstrakt  PDF
Tomasz Kowalczyk
 
Vol 15 (2014): Tom XV Konflikty międzykulturowe w Polsce w ujęciu karnoprawnym – próba diagnozy problemu Abstrakt  PDF
Michał Leciak
 
Vol 18 (2016): Tom XVIII Składanie zleceń lub dokonywanie transakcji na rynku w celu dokonania optymalizacji podatkowej a manipulacja karalna na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Abstrakt  PDF
Janusz Bojarski, Marek Kalinowski
 
Vol 20 (2017): Tom XX Quod ex pretio habes – some remarks on the scope of unjustiAed enrichment liability in Roman law Abstrakt
Marek Sobczyk
 
Vol 15 (2014): Tom XV Główne kultury prawne na świecie Abstrakt  PDF
Krzysztof Karsznicki
 
1 - 25 z 33 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism