Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 17 (2015): Tom XVII Przywilej morski a odpowiedzialność armatora majątkiem morskim Abstrakt  PDF
Dominika Rydlichowska
 
Vol 17 (2015): Tom XVII O wyborze moralnego zła, odpowiedzialności karnej i granicach prewencji Abstrakt  PDF
Michał Peno
 
Vol 14 (2014): Tom XIV Recepcja konstruktywnego wotum nieufności. Artykuł 67 Ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec w konfrontacji z rozwiązaniami ustrojowymi Hiszpanii, Belgii, Słowenii, Węgier i Polski Abstrakt  PDF
Maciej Pach
 
Vol 21 (2017): Tom XXI Medical malpractice – an overview of the main traits of the Portuguese legal system Abstrakt
Rute Teixeira Pedro
 
Vol 16 (2015): Tom XVI Systematyka i zagadnienie własności zwierząt oraz ich statusu prawnego w kontekście problematyki odpowiedzialności za szkody przez nie wyrządzane Abstrakt  PDF
Kamila Piernik-Wierzbowska
 
Vol 21 (2017): Tom XXI Obowiązek współdziałania stron w umowie o zastępstwo procesowe Abstrakt  PDF
Izabela Adrych-Brzezińska, Hanna Czerwińska
 
Vol 19 (2016): Tom XIX Subjektive Voraussetzungen der tätigen Reue im Kontext des Versuchs Abstrakt
Bartosz Orkiszewski
 
Vol 14 (2014): Tom XIV Udział prokuratora w postępowaniach dyscyplinarnych przeciw sędziom i prokuratorom apelacji toruńskiej – okres międzywojenny Abstrakt  PDF
Jacek Moniuk
 
Vol 21 (2017): Tom XXI Medical malpractice – an overview of the main traits of the Portuguese legal system Abstrakt  PDF
Rute Teixeira Pedro
 
Vol 20 (2017): Tom XX Funkcje, źródła i granice odpowiedzialności w prawie Abstrakt  PDF
Michał Peno
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism