Ogłoszenia

 

Redakcja Studia Iuridica Toruniensia zaprasza Autorów do publikowania tekstów w Tomie XXIV. Artykuły naukowe (w tym glosy i artykuły recenzyjne), dotyczące problematyki prawa polskiego oraz międzynarodowego można przesyłać do dnia 28 lutego 2019 roku. Redakcja przyjmuje teksty również w językach obcych: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, francuskim. Artykuły zgodne z wymogami edytorskimi wraz z kartą zgłoszeniową prosimy o kierowanie na adres e-mail: sit@umk.pl. Data publikacji Tomu XXIV planowana jest na czerwiec 2019 roku.

 

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Gaca

Studia Iuridica Toruniensia

Redaktor Naczelny

 

 

 

 

Partnerzy platformy czasopism