Ogłoszenia

 

Redakcja Studia Iuridica Toruniensia zaprasza Autorów do publikowania tekstów w Tomie XXIII. Artykuły naukowe (w tym glosy i artykuły recenzyjne), dotyczące problematyki prawa polskiego oraz międzynarodowego można przesyłać do dnia 15 sierpnia 2018 roku. Przyjmujemy również teksty w językach obcych: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, francuskim. Artykuły zgodne z wymogami edytorskimi wraz z kartą zgłoszeniową prosimy o kierowanie na adres e-mail Redakcji: sit@umk.pl. Data publikacji Tomu XXIII planowana jest na grudzień 2018 roku.


 

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Gaca

Studia Iuridica Toruniensia

Redaktor Naczelny

 

 

 

Partnerzy platformy czasopism