Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 1 (2015) Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych prowincji litewskiej. Między ustawodawstwem zakonnym a praktyką Abstrakt  PDF
Andrea Mariani
 
Vol 2 (2016) Białoruska historiografia Wielkiego Księstwa Litewskiego po 1991 roku Abstrakt  PDF
Lubou Kozik
 
Vol 2 (2016) Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w wielotomowej syntezie Historia Litwy Abstrakt  PDF
Jūratė Kiaupienė
 
Vol 2 (2016) Duszpasterstwo jezuitów nieświeskich w XVII–XVIII wieku. Między ideałem potrydenckim a lokalnymi uwarunkowaniami Abstrakt  PDF
Andrea Mariani
 
Vol 1 (2015) Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV – połowie XVI wieku Abstrakt  PDF
Rima Cicėnienė
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism