Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 2 (2016) Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w wielotomowej syntezie Historia Litwy Abstrakt  PDF
Jūratė Kiaupienė
 
Vol 2 (2016) Duszpasterstwo jezuitów nieświeskich w XVII–XVIII wieku. Między ideałem potrydenckim a lokalnymi uwarunkowaniami Abstrakt  PDF
Andrea Mariani
 
Vol 2 (2016) War and Piety in the Grand Duchy of Lithuania in the Late Middle Ages Abstrakt
S.C. Rowell
 
Vol 2 (2016) Białoruska historiografia Wielkiego Księstwa Litewskiego po 1991 roku Abstrakt  PDF
Lubou Kozik
 
Vol 2 (2016) Tumult wileński 1755 roku i jego reperkusje Abstrakt  PDF
Tomasz Szwaciński
 
Vol 1 (2015) Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV – połowie XVI wieku Abstrakt  PDF
Rima Cicėnienė
 
Vol 3 (2017) Wokół genezy administracji lokalnej w Wielkim Księstwie Litewskim: uwagi i propozycje Abstrakt  PDF
Jerzy Gordziejew
 
Vol 1 (2015) Zjawiska atmosferyczne, elementy meteorologiczne i klęski żywiołowe na Litwie w latach 1697–1763 w wybranych źródłach narracyjnych Abstrakt  PDF
Michał Tomasz Wójciuk
 
Vol 3 (2017) Projekty komputów wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1683–1684. Przyczynek do badań nad problemem rywalizacji Jana III z Sapiehami o wpływy w wojsku litewskim w latach 1683–1696 Abstrakt  PDF
Zbigniew Hundert
 
Vol 1 (2015) Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych prowincji litewskiej. Między ustawodawstwem zakonnym a praktyką Abstrakt  PDF
Andrea Mariani
 
Vol 3 (2017) Litewska kampania sejmikowa przed sejmem warszawskim z 1677 roku Abstrakt  PDF
Diana Konieczna
 
Vol 1 (2015) Działalność paramilitarnych band rozbójniczych na pograniczu krzyżacko-litewskim w XIV wieku Abstrakt  PDF
Darius Baronas
 
Vol 3 (2017) Sąd grodzki grodzieński za czasów Wazów (1587–1668): stan badań i źródła Abstrakt  PDF
Alaksiej Šałanda
 
Vol 3 (2017) Regionalna specyfika pojęcia granic i pograniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI wieku Abstrakt  PDF
Laima Bucevičiūtė
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism