Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 1 (2015) Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych prowincji litewskiej. Między ustawodawstwem zakonnym a praktyką Abstrakt   PDF
Andrea Mariani
 
Vol 2 (2016) Białoruska historiografia Wielkiego Księstwa Litewskiego po 1991 roku Abstrakt   PDF
Lubou Kozik
 
Vol 2 (2016) Bibliografia prac historyków litewskich dotyczących historii Wielkiego Księstwa Litewskiego za lata 1990–2015 Szczegóły   PDF
Zigmantas Kiaupa
 
Vol 2 (2016) Duszpasterstwo jezuitów nieświeskich w XVII–XVIII wieku. Między ideałem potrydenckim a lokalnymi uwarunkowaniami Abstrakt   PDF
Andrea Mariani
 
Vol 1 (2015) Działalność paramilitarnych band rozbójniczych na pograniczu krzyżacko-litewskim w XIV wieku Abstrakt   PDF
Darius Baronas
 
Vol 1 (2015) Franciszkańskie inwentarze muzyczne z II połowy XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie Abstrakt   PDF
Alicja Dacewicz
 
Vol 1 (2015) Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV – połowie XVI wieku Abstrakt   PDF
Rima Cicėnienė
 
Vol 1 (2015) Mecenat muzyczny Radziwiłłów w XVIII wieku – od Karola Stanisława do Karola Stanisława „Panie Kochanku” Radziwiłła Abstrakt   PDF
Irena Bieńkowska
 
Vol 2 (2016) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „II Statut Litewski: Terytorium Th emis i Clio”, Wilno, 17–18 listopada 2016 roku Szczegóły   PDF
Jan Jerzy Sowa
 
Vol 1 (2015) Nowe źródła do badań literackich i bibliologicznych dawnego piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle współczesnych metodologii Abstrakt   PDF
Mariola Jarczykowa
 
Vol 2 (2016) O czym milczą kroniki klasztorów grodzieńskich (II połowa XVII – XVIII wiek) Abstrakt   PDF
Hanna Paulouskaya
 
Vol 2 (2016) Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w wielotomowej syntezie Historia Litwy Abstrakt   PDF
Jūratė Kiaupienė
 
Vol 1 (2015) Pieśni nabożne wydane przez o. Tymoteusza Szczurowskiego w kontekście repertuaru wykonywanego w środowiskach rzymskokatolickich i unickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Abstrakt   PDF
Oksana Shkurgan
 
Vol 1 (2015) Problemy z wdrażaniem reformy trydenckiej w biskupstwie wileńskim w XVI wieku Abstrakt   PDF
Wioletta Pawlikowska-Butterwick
 
Vol 2 (2016) Recenzje Szczegóły   PDF
Wioletta Pawlikowska-Butterwick
 
Vol 2 (2016) Spadkobiercy wojewody wileńskiego Dowgirda Abstrakt   PDF
Wojciech Budzisz
 
Vol 2 (2016) Szukając przodków. Poszukiwanie rodowodu przez podkomorzego żmudzkiego Jakuba Ignacego Nagórskiego w II połowie XVIII wieku Abstrakt   PDF
Jonas Drungilas
 
Vol 2 (2016) Tumult wileński 1755 roku i jego reperkusje Abstrakt   PDF
Tomasz Szwaciński
 
Vol 2 (2016) Uczestnicy sejmików kowieńskich w czasach Augusta III i Stanisława Augusta Poniatowskiego – teoria i praktyka Abstrakt   PDF
Monika Jusupović
 
Vol 1 (2015) Udział hetmanów litewskich w przygotowaniu kampanii wojennej na przykładzie zmagań ze Szwecją w roku 1625 Abstrakt   PDF
Przemysław Gawron
 
Vol 2 (2016) War and Piety in the Grand Duchy of Lithuania in the Late Middle Ages Abstrakt   PDF (English)
S.C. Rowell
 
Vol 2 (2016) Wielkie Księstwo Litewskie w historiografii niemieckiej Podstawy, prace, perspektywy Abstrakt   PDF
Mathias Niendorf
 
Vol 2 (2016) Wykaz skrótów Szczegóły   PDF
Wioletta Pawlikowska-Butterwick
 
Vol 1 (2015) Zjawiska atmosferyczne, elementy meteorologiczne i klęski żywiołowe na Litwie w latach 1697–1763 w wybranych źródłach narracyjnych Abstrakt   PDF
Michał Tomasz Wójciuk
 
1 - 24 z 24 elementów


Partnerzy platformy czasopism