Mieszczanie, rycerze, burgrabiowie. Kariera śląskiej rodziny von Reussendorf w czasach przedhusyckich

Tomasz Zawadzki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RH.2017.04

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest śląskiej rodzinie Reussendorfów od końca XIII do początku XV w. Była to rodzina mieszczańska wywodząca się z Lwówka, która weszła do stanu rycerskiego, a za sprawą służby dla książąt awansowała do elity majątkowej w księstwie świdnicko-jaworskim. Artykuł przedstawia genealogię, rozwój majątku oraz pozycję społeczną rodziny.

 

The paper is devoted to the Silesian family of the Reussendorfs from the end of the 13th century to the beginning of the 15th century. It was a burgher family from Lwówek (Löwenberg), which entered the knighthood estate, and thanks to their service at the ducal courts, achieved a high position among the elite of the Duchy of Świdnica-Jawor (Schweidnitz-Jauer). The paper presents the genealogy, estate expansion, and social position of the family.


Słowa kluczowe


Reussendorf; księstwo świdnicko-jaworskie; Lwówek; awans mieszczan; rycerstwo śląskie; burgrabiowie na Śląsku; Reussendorfs; Duchy of Świdnica-Jawor (Schweidnitz-Jauer); Lwówek (Löwenberg); advancement of burghers; Silesian knighthood

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamska D., Czeski rycerz na świdnickim dworze. (Przyczynek do kultury politycznej czeskich starostów w księstwie świdnicko-jaworskim), w: Korunní země v dějinách českého státu, Praha 2005.

Adamska D., Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu, Poznań-Wrocław 2005.

Adamska-Heś D., Burgrabiowie księstwa świdnicko-jaworskiego w drugiej połowie XIV w., Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 56, 2001.

Adamska-Heś D., Personel kancelaryjny księżnej Agnieszki świdnicko-jaworskiej w latach 1368-1392, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55, 2000.

Adamska-Heś D., Urzędnicy nadworni księżnej Agnieszki w latach 1368-1392, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55, 2000.

Bergmann J. G., Beschreibung und Geschichte der alten Burgfeste Greiffenstein, Bunzlau 1832.

Biermann G., Geschichte der Herzogthümer Troppau und Jägerndorf, Teschen 1874.

Boetticher W., Der Adel des Görlitzer Weichbildes um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts, Görlitz 1927.

Bogucki A., Nazwy rycerstwa w Regestach śląskich, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 46, 1991.

Bogucki A., Termin miles w regestach śląskich XIII i XIV, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. I, Warszawa 1981.

Boguszewicz A., Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku. Wrocław 2010.

Cetwiński M., Rycerstwo śląskie do końca XIII w., cz. I: Pochodzenie – gospodarka – polityka, Wrocław 1980.

Czechowicz B., Nagrobki późnogotyckie na Śląsku, Wrocław 2003.

Geschichte des Geschlechts von Czettritz und Neuhaus, t. II, opr. H. von Czettritz und Neuhaus, Görlitz 1911.

Graniczny J., Rycerstwo księstw jaworskiego i świdnickiego w latach 1274-1346, w: Człowiek i środowisko w Sudetach, Wrocław 2000.

Grodecki R., Dzieje polityczne Śląska do roku 1290, w: Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. I, Kraków 1933.

Irgang W., Das spätmittelalterliche Stadtbuch von Löwenberg in Schlesien, Zeitschrift für Ostforschung 45, 1996.

Jujeczka S., Duchowni średniowiecznej Legnicy. Studium prozopograficzne nad klerem diecezjalnym, Legnica 2006.

Jurek T., Elity Śląska w późnym średniowieczu, w: Kolory i struktury średniowiecza, Warszawa 2004.

Jurek T., Formuła komisyjna w czternastowiecznej kancelarii świdnickiej, Studia Źródłoznawcze 43, 2005.

Jurek T., In sede viduali. Nad itinerarium księżnej świdnickiej Agnieszki z lat 1385-1392, w: Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, Toruń 1997.

Jurek T., Najdawniejsze wywody szlachectwa na Śląsku, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 49, 1994.

Jurek T., Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996.

Jurek T., Rotacja elity dworskiej na Śląsku w XII-XIV w., w: Genealogia – władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, Toruń 1999.

Jurek T., Vom Rittertum zum Adel. Zur Herausbildung des Adelsstandes im mittelalterlichen Schlesien, w: Adel in Schlesien, t. I: Herrschaft – Kultur – Selbstdarstellung, München 2010.

Karłowska-Kamzowa A., Fundacje artystyczne księcia Ludwika I brzeskiego, Opole-Wrocław 1970.

Kleber P., Löwenberg unter den Piasten, t. I, Löwenberg 1914.

Knothe H., Bisher nicht bekannte Oberlausitzer Urkunden, Neues Lausitzsches Magazin 49, 1872.

Knothe H., Die Besitzungen des Bisthums Meißen in der Oberlausitz, Archiv für die sächsische Geschichte 6, 1867.

Knothe H., Die Huldigung des Görlitzer Rathes an Herzog Heinrich von Jauer 1322, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens 8, 1868.

Knothe H., Geschichte des oberlausitzer Adels und seiner Güter vom XIII. bis gegen Ende des XVI. Jahrhunderts, Leipzig 1879.

Kokocińska M., Kancelaria Bolka I księcia jaworsko-świdnickiego, Szkice Legnickie 21, 2000.

Kuchendorf C., Das Breslauer Kreuzstift in seiner persönlichen Zusammensetzung von der Gründung (1288) bis 1456, Breslau 1937.

Maleczyński K., Śląsk w okresie od poł. XIII w. do poł. XIV w., w: Historia Śląska, t. I, cz. 1, Wrocław 1960.

Nowakowa J., Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV w., Wrocław 1951.

Prokop K. R., Miasta księstwa legnickiego w polityce ekonomicznej książąt Bolesława III i Wacława I (1306-1364), cz. 2, Szkice Legnickie 26, 2005.

Rössler R., Urkunden Herzog Ludwig I. von Brieg, cz. 1, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens 6, 1884.

Sikorski R., Czirnowie na średniowiecznym Śląsku – wybrane problemy z historii rodu do połowy XIV w., w: Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich, Wrocław 2013.

Sikorski R., Herb rodziny von Czirn w średniowieczu, w: Rody na Śląsku Rusi Czerwonej i w Małopolsce: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe ustalenia, Rzeszów 2010.

Sinapius J., Schlesische Curiositäten, t. I-II, Leipzig-Breslau 1720-1728.

Sutorius B. G., Die Geschichte von Löwenberg aus Urkunden und Handschriften gesammelt, t. I, Bunzlau 1784.

Szafrański F., Ludwik II brzesko-legnicki. Feudał śląski z doby późnego średniowiecza, Wrocław 1972.

Wattenbach W., Schlesische Ritter in der Schlacht bei Mühldorf, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens 3, 1860.

Wereszczyński W., Fünfhausen – zaginione lenno zamkowe u podnórza Gór Izerskich, Rocznik Jeleniogórski 36, 2004.

Wernicke E., Bemerkungen, Ergänzungen und Berichtigungen zu neueren für die Geschichte Schlesiens wichtigen Schriften, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens 19, 1885.

Wernicke E., Chronik der Stadt Bunzlau von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Bunzlau 1884.

Wernicke E., Urkundliche Beiträge zur Geschichte der Adelsfamilien in den ehemals vereinigten Kreisen Bunzlau-Löwenberg, Vierteljahrsschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie 14, 1886.

Wiesiołowski J., Hołub z Bordeaux herbu Wczele, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, seria nowa 1, 1993.

Wójcik M. L., Nieznana pieczęć Elżbiety von Parchwitz. Sfragistyczny przyczynek do badań nad życiorysem szlachetnej pani z dynastycznym rodowodem, w: Kobiety i władza w czasach dawnych, Katowice 2015.

Wółkiewicz E., Capitaneus Slesie. Królewscy namiestnicy księstwa wrocławaskiego i Śląska w XIV i XV wieku, w: Monarchia w średniowieczu – władza nad ludźmi, władza nad terytorium, Warszawa-Kraków 2002.

Zawadzki T., Rodzina von Zedlitz w księstwach świdnicko-jaworskim oraz legnickim w XIV wieku, Średniowiecze Polskie i Powszechne 9 (13), 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism