Early View

Artykuły przyjęte do publikacji po procesie recenzyjnym, lecz niewłączone jeszcze do poszczególnych numerów.

Spis treści

Wspomnienia

Halina Perkowska (1943–2018). Wspomnienie
Ewa Kochan
PDF
Borys Dombrovski (1948–2016)
Stepan Ivanyk, Ryszard Kleszcz
PDF


Partnerzy platformy czasopism