Wszystkie ciała człowieka

Adam Lipszyc

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2017.026

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę wysnucia materialistycznej, lecz nie redukcjonistycznej koncepcji antropologicznej z pism Zygmunta Freuda poświęconych ludzkiej seksualności i narcyzmowi. Pisma te odczytywane są tutaj w świetle komentarzy i reinterpretacji Jeana Laplanche’a, a zarazem modyfikowane poprzez dekonstrukcjonistyczne zderzenie z pracami Gershoma Scholema i Waltera Benjamina. Autor wypracowuje wizję sieci popędowej jako „drugiego ciała” człowieka, by następnie – w duchu postsekularnym, splatając ze sobą myśl psychoanalityczną i teologiczną – wskazać pierwotne uwiedzenie/objawienie jako źrodło zarówno owej powielonej cielesności, jak i językowej natury człowieka.


Słowa kluczowe


Sigmund Freud; Jean Laplanche; Walter Benjamin; popęd; ciało; uwiedzenie; język

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Didier A., The Skin-Ego, przeł. N. Segal, Karnac Books, Londyn 2016.

Benjamin W., Gesammelte Schriften, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1991.

Benjamin W., Konstelacje, przeł. A. Lipszyc i A. Wołkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Derrida J., Acts of Religion, red. G. Anidjar, Routledge, Nowy Jork–Londyn 2002.

Freud S., Aus den Anfängen der Psychoanalyse, 1887–1902. Briefe an Wilhem Fliess, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1975.

Freud S., Charakter a erotyka, przeł. R. Reszke i D. Rogalski, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.

Freud S., Psychologia nieświadomości, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007.

Freud S., Życie seksualne, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.

Klein M., Envy and Gratitutde, Vintage, Londyn 1997.

Lacan J., Écrits, przeł. Bruce Fink, W.W. Norton & Co., Nowy Jork–Londyn 2006.

Laplanche J., Life and Death in Psychoanalysis, przeł. J. Mehlman, The Johns Hopkins University Press, Baltimore–Londyn 1990.

Laplanche J., New Foundations for Psychoanalysis, przeł. D. Macey, Basil Blackwell, Oxford 1989.

Mitchell J., Siblings, Polity Press, Cambridge 2003.

Rank O., Trauma narodzin i jej znaczenie dla psychoanalizy, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2011.

Santner E. L., On the Psychotheology of Everyday Life, The University of Chicago Press, Chicago–Londyn 2001.

Scholem G., O mistycznej postaci bóstwa. Z badań nad podstawowymi pojęciami kabały, przeł. A. K. Haas, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.

Segal H., Marzenie sennne, wyobraźnia i sztuka, przeł. P. Dybel, Universitas, Kraków 2003.

Winnicott D. W., Playing and Reality, Londyn–Nowy Jork 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism