Czy można uczyć się choroby? Autorski program edukacji dorosłych w Akademii Walki z Rakiem

Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.016

Abstrakt


Poczucie niedoinformowania w przebiegu choroby nowotworowej powoduje wzrost lęku i depresji. Doświadczenia kliniczne wskazują, że dobrze poinformowani pacjenci są mniej obciążeni poczuciem bezsilności oraz niepewności. W Akademia Walki z Rakiem (AWzR) w Toruniu został opracowany i od 2005 roku jest realizowany autorski program edukacji dorosłych z chorobą nowotworową, którego celem jest pomoc w radzeniu sobie z emocjami, ich odreagowaniu oraz prowadzenie warsztatów umiejętności interpersonalnych, które chory/rodzina mogliby wykorzystywać w procesie zdrowienia czy podczas leczenia. W chwili obecnej program realizowany jest w 12 miastach w Polsce. Artykuł przedstawia założenia tego autorskiego programu.


Słowa kluczowe


choroba nowotworowa; edukacja; osoby dorosłe; radzenie sobie z chorobą

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Charońska E. (1997), Zarys wybranych problemów edukacji zdrowotnej, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa.

Colom F. (2010), Keeping therapies simple: psychoeducation in the prevention of relapse in affective disorders. „Br J Psychiatry”, May, 1985, s. 338–340.

Cylkowska-Nowak M. (2008), Między promocją zdrowia, profilaktyką a terapią – zasadnicze podejścia edukacji na rzecz zdrowia, [w:] Cylkowska- Nowak M. (red.), Edukacja zdrowotna. Możliwości, problemy, ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań.

De Walden-Gałuszko K. (2013), Tarcza woli życia, [w:] Pająk P. (red.), Siły, które pokonają raka. Psychologiczne terapie wspomagające w chorobie nowotworowej, Wydawnictwo Charaktery, Kielce, s. 23–30.

Hejwosz D.A. (2008). Edukacja pacjentów a edukacja studentów. Próba zróżnicowania, [w:] Cylkowska-Nowak M. (red.), Edukacja zdrowotna. Możliwości, problemy, ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań.

Heszen-Niejodek I. (1991), Radzenie sobie z konfrontacją stresową, „Nowiny Psychologiczne”, nr 1–2.

Hundertmark-Mayser J., (2004), Selbstihilfe braucht verlassliche Strukturen, „Das AOK-Forum fur Politik, Praxis und Wissenschaft Special”, 4(6).

Klatkiewicz A. (2007), Kryzys choroby czy szansa na zmianę swojego życia? Czynniki wpływające na postrzeganie i wykorzystanie sytuacji choroby jako możliwości zmiany swojego życia, [w:] Janowski K., Artymiak M. (red.), Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne, Wydawnictwo BEST PRINT, Lublin, s. 205–207.

Klatkiewicz A. (2008), Gotowość uczenia się zachowań zdrowotnych w sytuacji choroby, [w:] Cylkowska-Nowak M. (red.), Edukacja zdrowotna. Możliwości, problemy,ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań.

Kowalczyk M. (2013), Ogólnopolska Sieć Akademii Walki z Rakiem – powstanie, cele i działanie, [w:] Rębiałkowska-Stankiewicz M., Kowalczyk M., Akademia Walki z Rakiem – wsparcie społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Laff H. (2004), Die Hilfe kommt an, „Das AOK-Forum für Politik, Praxis und Wissenschaft Special”, 4(8).

Mehl U. (2011), Grupy psychoedukacyjne, [w:] Dorfmüller M., Dietzfelbinger H. (red.), Psychoonkologia. Diagnostyka – metody terapeutyczne, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Pouget-Schors D. (2011), Diagnostyka psychoonkologiczna, [w:] Dorfmüller M., Dietzfelbinger H. (red.), Psychoonkologia. Diagnostyka – metody terapeutyczne, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Rębiałkowska-Stankiewicz M. (2016), Wykorzystanie edukacji przygodą w radzeniu sobie ze stresem choroby nowotworowej, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 61(2), s. 217–232.

Rogiewicz M., Lutostańska M. (2013), Psychospołeczne problemy osób chorych onkologicznie, [w:] Rębiałkowska-Stankiewicz M., Kowalczyk M. (red.), Akademia Walki z Rakiem – wsparcie społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 24–52.

Swaminath G. (2009), Psychoeducation. „Indian J Psychiatry”, 51(3), s. 171–172.

Woynarowska B. (2007), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zalewska-Meler A. (2009), (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism