Uczący się dorosły w świetle badań. Retrospekcja

Olga Czerniawska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.008

Abstrakt


Treścią artykułu jest retrospekcja badań na temat indywidualnych projektów edukacyjnych z osobistej perspektywy badaczki. Autorka przywołuje badania z 1987 r. zaprezentowane w materiałach pokonferencyjnych, odwołuje się do polsko-niemieckiego projektu badawczego realizowanego w latach 1989–1993, daje przykłady badań kontynuowanych w pracach licencjackich i magisterskich. Szczególną uwagę poświęca badaniom na temat przygotowania się do starości i aktywnego starzenia się.


Słowa kluczowe


indywidulane projekty edukacyjne; dorośli; starość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerniawska O. (2000), Czy i kiedy dorosły uczący uczy się, [w:] Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Łódź, s. 10–15.

Czerniawska O. (1985), Potrzeby edukacyjne dorosłych na przykładzie badań diagnostycznych, [w:] Pedagogika Pracy, Katowice, s. 72, 82.

Demetrio D. (2006), Edukacja dorosłych, [w:] Pedagogika, t. 3, B. Śliwerskiego (red.), s. 13–234.

Stuhr J. (2016), Starość da Ci radość, „Tygodnik Powszechny”, nr 45, s. 10–13.

Książka do kolorowania – Witraże z Chartrez św. Wojciech Sienna, Święty Spokój, wyd. AVT Warszawa.

Trzuskowski A. (1993), Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym, Warszawa.

Tough A. (1971), The Adults Learning Projects, Toronto.

Uczący się dorosły w świetle badań. Materiały konferencyjne (1987), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism