Praktyka obierania perspektyw jako instrument rozwoju

Marzanna Bogumiła Kielar

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.003

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza zjawiska obierania perspektyw jako narzędzia rozwoju świadomości. Zagadnienie przedstawiono w świetle teorii integralnej i teorii konstruktywistyczno- rozwojowej (na przykładzie modelu S. Cook-Greuter). Obie teorie ukazują ewolucyjny, wertykalny wymiar praktyki obierania perspektyw: od wąskiej perspektywy egocentrycznej po rzadką światocentryczną/kosmocentryczną. W dalszej części omówiono praktykę obierania perspektyw w kontekście samorozwoju liderów z rozwiniętą świadomością postkonwencjonalną oraz to, jak wspierają oni rozwój innych. Na koniec Autorka podkreśla korzyści i możliwe przeszkody w obszarze obierania perspektyw. Wyniki analizy mogą przyczynić się do rozwijania aspektów ludzkiej świadomości (np. poznawczego) w praktyce edukacyjnej.

Słowa kluczowe


obieranie perspektyw; teoria integralna; ewolucja obierania perspektyw; rozwój poznawczy; wspieranie rozwoju

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck D., Cowan C. (2006), Spiral Dynamics: Mastering values, leadership, and change, Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing.

Błajet P. (2012), Od edukacji sportowej do olimpijskiej. Studium antropologiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Błajet P., Przyborowska B. (2012), What can integral mean in education, „Kultura i Edukacja” nr 6, s. 66–80.

Błajet P., Przyborowska B. (2015), Integral practice of school principal leadership. The application of Ken Wilber’s conception, „Rocznik Andragogiczny”, vol. 22, s. 135–148.

Brown B. C. (2011). Conscious leadership for sustainability: How leaders with a late-stage action logic design and engage in sustainability initiatives, unpublished dissertation, Santa Barbara, Fielding Graduate University, http://integralthinkers. com/wp-content/uploads/Brown_2011_Conscious-leadership-for-sustainability_Full-dissertation_v491.pdf, wielokrotny dostęp 2016–2017.

Brown B. C. (2012), Sustainability and conscious leadership. An interview of Barrett Brown by Ken Wilber, August 2011, available to public: March–April 2012, transcribed: May 2012, http://integralleadershipreview.com/7079-sustainability-and-conscious-leadership, dostęp 20.09.2017.

Cook-Greuter S. (2004), Making the case for a developmental perspective, „Industrial and Commercial Training”, 36(7), s. 275–281. DOI: 10.1108/00197850410563902.

Cook-Greuter S. (2005), Ego development: Nine levels of increasing embrace. Adapted and expanded from S. Cook-Greuter (1985) A detailed description of the successive stages of ego development, unpublished manuscript Eigel K.M. (1998), Leader effectiveness: A constructive developmental view and investigation. Dissertation Abstracts Interational, 59, 06B. (UMI No. 9836315).

Esbjörn-Hargens S. (2010), An overview of Integral Theory: An all-inclusive framework for the twenty-first century. W: Integral theory in action: Applied, theoretical, and constructive perspectives on the AQAL Model, red. tenże. New York: SUNY Press. s. 33–61.

Esbjörn-Hargens S., Reams J., Gunnlaugson O. (2010), The emergence and characteristics of integral education. W: Integral education: New directions for higher learning, red. S. Esbjörn-Hargens, J. Reams, O. Gunnlaugson New York: SUNNY Press, s. 1–16.

Fuchs C. (2010), An integral map of perspective-taking. W: S. Esbjörn-Hargens (red.) Integral theory in action: Applied, theoretical, and constructive perspectives on the AQAL model New York: SUNNY Press, s. 273–302.

Fuchs C. (2013), In favor of translation: Researching perspectival growth in organizational leaders, https://foundation.metaintegral.org/sites/default/files//Fuchs_ITC2013.pdf

Hedlund N., Esbjörn-Hargens S., Hartwig M., Bhaskar R. (2016). Introduction: On the deep need for integrative metatheory in the twenty-first century. W: Metatheory for the Twenty-First Century: Critical Realism and Integral Theory in Dialogue, red. tychże. London: Routledge, s. 1–36,

Kelly E. J. (2013), Transformation in leadership, part 1: A developmental study of Warren Buffett, „Integral Leadership Review”, http://integralleadershipreview. com/8648-transformation-in-leadership-part-1-a-developmental-study-of--warren-buffett-2/, dostęp 15.06.2017.

Kielar M. B. (2012), Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kielar M. B., Gop A. (2012), Integralny Pluralizm Metodologiczny. Teoria i badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kielar M. B. (2014), Integralne poziomy mistrzostwa. Edukacyjne implikacje modelu rozwoju postkonwencjonalnego Susanne Cook-Greuter, „Pedagogika Społeczna”, 4, s. 51–62.

Kielar M. B. (2015a), Rozwój osób dorosłych w świetle teorii konstruktywistyczno-rozwojowej, „Pedagogika Społeczna”, 2, s. 53–70.

Kielar M. B. (2015b). Idee edukacji integralnej w polskiej pedagogice, [w:]: S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski (red.) Pedagogika Filozoficzna t. VI: Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych. Łódź: Wydawnictwo Naukowe TPF „Chowanna”, s. 359–376.

Krasoń K. (2015), Cielesność dywergencyjna – komponent integralnej edukacji wychylonej w przyszłość, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 4(31), s. 7–22.

Kwieciński Z. (2017a). The crisis of an educating society (Warning hypotheses. Suggested remedies) (s. 21–35), [w:] Z. Kwieciński, The sociopathology of education. Revised edition, tłum. P. Kwieciński. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kwieciński Z. (2017b), Edukacja publiczna w chybotliwej demokracji. Perspektywa pedagogiki krytycznej, „Nauka”, nr 3, s. 57–70.

Murray T. (2006), Collaborative knowledge building and integral theory: On perspectives, uncertainty, and mutual regard, „Integral Review: A Transdisciplinary and Transcultural Journal for New Thought, Research, and Praxis”, 2, s. 210–268.

Murray T. (2010), Exploring epistemic wisdom: Ethical and practical implications of integral studies and methodological pluralism for collaboration and knowledge building. W: S. Esbjörn-Hargens (red.) Integral theory in action: Applied, theoretical, and constructive perspectives on the AQAL model New York: SUNNY Press, s. 345–367.

Przyborowska B. (2013), Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Torbert W. (2004), Action inquiry. The secret of timely and transforming leadership. San Francisco: Berrett-Koehler.

Whitelaw Ch. (2016), Developing an inclusive perspective for a diverse college: Inclusion = diversity + engagement, „Integral Review”, 12(1), s. 32–64.

Wilber K. (2001), On the nature of a post-metaphysical spirituality: Response to Habermas and Weis. Part I-II, www.wilber.shambhala.com/html/misc/habermas/index.cfm/, dostęp listopad 2016.

Wilber K. (2003), Excerpt C: The ways we are in this together. Intersubjectivity and interobjectivity in the holonic Kosmos, http://wilber.shambhala.com/html/books/kosmos/excerptC/notes-1.cfm, dostęp wrzesień 2017.

Wilber K. (2007), Integral spirituality: A startling new role for religion in the modern and postmodern world. Boston & London: Integral Books.

Wilber K. (2017), The religion of tomorrow: A vision for the future of the great traditions – more inclusive, more comprehensive, more complete. Boulder: Shambhala.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism